Ring til os på: 40131688

Til information har pumpelaget indkøbt Boxwall (mobil dige) som kan opsættes i forbindelse med en evt. stormflod. I forbindelse med den sidste stormflod blev de modbile diger opsat på kystvejen ved pumpehuset for at sikre at vandet ikke blevet presset ind i vores kanaler. De mobile diger fik aldrig lov til at bestå deres prøve idet vandet stoppede med at stige da det nåede landevejen ind til Reersø. For interessere er der vedhæftet et link som viser konceptet.

 

https://www.youtube.com/watch?v=juj3SOtcwlg

www.youtube.com
http://www.noaq.se/

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indsendt af Reersø (vand) den Jan 15 2017
Nyheder >>

Reersø Pumpelag
GENERALFORSAMLING 2017
Lørdag den 22 april 2017 kl. 10.00 på Reersø Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget 2017
6. Valg:
    6.1 Valg af 2 repræsentanter for landbruget
    6.2 Valg af 1 suppleant for landbruget
7. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
den 7. april på følgende e-mail: bjerregaard@dlgmail.dk

Sidst ændret: Jan 15 2017 kl. 6:25 PM

Tilbage