Ring til os på: 40131688

Generalforsamling den 21. april 2018.

Indkaldelse til Reersø Pumpelag ordinære generalforsamling lørdag den 21. april 2018 klokken 10:00 på Reersø kro.

 Agendaen er følgende:

a.    Valg af dirigent og stemmetæller

b.    Formandens beretning

c.    Fremlæggelse af regnskab og budget samt godkendelse

d.    Indkomne forslag

                                  i.    Godkendelse af redaktionel opdateret vedtægter

e.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                  i.    Mikael og Peter er på valg

                                 ii.    Henrik på valg som suppleant

f.  Eventuelt 

 

Forslag til general forsamling skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

De opdaterede vedhæfter vedhæftes til orientering: reersopumpelag.dk/media/Vedtaegter_for_Reerso_Pumpelag_version_1.0.pdf

 

 Pbv.

Mikael Ballhausen

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Indsendt af Reersø (vand) den Jan 15 2017
Nyheder >>

Reersø Pumpelag
GENERALFORSAMLING 2017
Lørdag den 22 april 2017 kl. 10.00 på Reersø Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget 2017
6. Valg:
    6.1 Valg af 2 repræsentanter for landbruget
    6.2 Valg af 1 suppleant for landbruget
7. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
den 7. april på følgende e-mail: bjerregaard@dlgmail.dk

Sidst ændret: Jan 15 2017 kl. 6:25 PM

Tilbage
Konstituering af bestyrelsen

 Nu har bestyrelsen konstitueret sig. 


Generalforsamling den 21. april 2018 klokken 10:00 på Reersø kro

 

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 21. april 2018 klokken 10:00 på Reersø kro. Se nyheder for mere information.

Pbv.

Mikael Ballhausen


Status på kystsikringsprojektet

Kære alle,

Godt nytår til alle. 

Hermed referatet fra mødet vedrørende de manglende samtykkeerklæring.

reersopumpelag.dk/media/Referat_af_mode_om_samtykkeerklaeringer.pdf

 


Læs alle ...