Ring til os på: 40131688

Generalforsamling

Reersø Pumpelag indkalder hermed til den årlige GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 19. september 2020, kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. september 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 


Læs alle ...