Hero billede

Nyheder

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 6. maj 2023 kl. 10.00 på Reersø Kro.

Dagsordenen kan findes under Generalforsamling 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITATION:

På generalforsamlingen i Reersø Pumpelag i august blev der fra flere af deltagerne efterlyst information om det såkaldte NIRAS projekt, hvor der skal udvides og forhøjes på de bestående diger. Opgaven for NIRAS har været "Beskyttelse af Reersø i 2050 imod en 100 års storm".

Så hermed inviteres alle interesserede til møde på Reersø Kro lørdag d. 5. november 2022, kl. 14.00. Tilmelding vil være nødvendig af hensyn til kroen, så vi får det rigtige lokale og samtidig kan vi være vært for en kop kaffe. Tilmelding til Frank Due på mail: Frank@s-mart.dk - senest onsdag d. 2. november 2022.

Dagsorden vil være

  1. Gennemgang af projektet v/Henrik Steinecke (Kyst- Havneviden), vores rådgiver på projektet.
  2. Generel oversigt over økonomien i projektet.
  3. Spørgsmål, her vil vi svare på hvad som helst ud fra nuværende viden

Venlig hilsen

Frank Due, Formand Reersø Pumpelag

 

 

Link til de reviderede underskrevne vedtægter

reersopumpelag.dk/media/Vedtaegter_for_Reerso_Pumpelag_underskrevet.pdf

 

Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22

reersopumpelag.dk/media/Projektbeskrivelse%20kystbeskyttelse%20Reerso%2010_05_22(1).pdf

 

Beregning lån Bestyrelsesmøde referat 2022
Læs mere
Budget 2023

Læs mere
Indkaldelse til generalforsamling i Reersø Pumpelag, 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro
Læs mere
GENERALFORSAMLING 2021
Læs mere
Information fra bestyrelsen 2021

 Information fra Bestyrelsen april 2021

Læs mere
Information fra bestyrelsen

 Til orientering Kalundborg kommunes sagfremstilling af kystbeskyttelsesprojekt under nyheder.

Læs mere
Referat af generalforsamling 2020

Referatet af generalformsalingen 2020 er nu tilgængelig.

reersopumpelag.dk/media/Referart_af_generalforsamling_2020.pdf

 

Læs mere
Generalforsamling

Reersø Pumpelag indkalder hermed til den årlige GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 19. september 2020, kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. september 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

Information fra bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Læs mere
Referat af generalforsamling 2019
Læs mere
Godkendt regnskab 2018

 Hermed en kopi af det godkendte regnskab for 2018.

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har nu konstitueret sig med følgende resultat:

Formand Niels Erik Jensen

Kasser Peter Hansen

Sekretær Mikael Ballhausen

Menigt medlem Kim Christens

Suppleanter Henrik Nielsen og Bent Frederiksen.

 

Pbv.

Mikael Ballhausen

 

Læs mere
Generalforsamling

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling:

 

Reersø Pumpelag årlige GENERALFORSAMLING

Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 på Reersø Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

·         Vedtægterne er blevet opdateret og fremlægges til godkendelse

5. Vedtagelse af budget 2020

6. Valg:                

6. 1 Valg af 2 repræsentanter for sommerhusbeboerne

6. 2 Valg af 1 suppleant for landbruget

7. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

 

 

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

 Nu har bestyrelsen konstitueret sig. 

Læs mere
Referat og regnskab for 2017.

Referat og regnskab for 2017.

 

Læs mere
Status på kystsikringsprojektet

Kære alle,

Godt nytår til alle. 

Hermed referatet fra mødet vedrørende de manglende samtykkeerklæring.

reersopumpelag.dk/media/Referat_af_mode_om_samtykkeerklaeringer.pdf

 

Læs mere
Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Referat_Generalforsamling_22-04-2017.pdf

Læs mere
Godkendt regnskab 2016

Godkendt regnskab 2016.

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Arsregnskabsrapport_2016.pdf

Læs mere
Bilag til kystsikrings rapporten

reersopumpelag.dk/media/C3_300.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_301-1_ny_version.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_310.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_311.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_315.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_400.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_401.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_402.pdf

Ny kystsikringsrapport

Hermed den rapport der er sendt til kystdirektoratet februar 2017.

reersopumpelag.dk/media/Forslag_til_forstaerkning_af_diger_feb_2017.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2017
Læs mere
Ã…rsregnskab 2015

Årsregnskab 2015

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2016

Du kan læse referatet fra generalforsamling 2016 her

Læs mere
Opgradering af pumpeinstallation

Tryk her for at download eller læse

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2015

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2015 her

Ã…rsregnskab 2014
 
Referat fra generalforsamling 2013

Du kan lære referatet fra generalforsamlingen 2013 her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, og for at analysere traffik. Læs mere