Ring til os på: 40131688

Budget 2023

Læs mere
Indkaldelse til generalforsamling i Reersø Pumpelag, 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro

Reersø Pumpelag indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 20. august 2022 kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2022 medbringes. Dette gælder også for fuldmagter.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Godkendelse af budget.
  5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årets generalforsamling 2022 at: Landbrugerne i fremtiden betaler det nuværende beløb, kr. 36,75 pr. partsdel. Beløbet fastfryses på dette beløb. Sommerhus og fastboende partsdel forhøjes til: kr. 60,00 pr. parts del. Forhøjelsen sker i forbindelse med vi skal til at gennemføre forstærkning af digerne, så de vil kunne modstå en 100 års hændelse som beskrevet i projektet fra Niras. Partsdelsbeløbene nedsættes igen, når projektet er gennemført og betalt. Forslag fra medlem: Det vedtagne loft på kr. 1.500.000 skal fjernes således at det er muligt at spare mere op - også set i lyset af bestyrelsens forslag om forhøjelsen af sommerhus og fastboendes partsdele forhøjes. Det foreslås endvidere at alle partsdele reguleres efter forbrugerprisindekset. Så vil Pumpelagets indtægter afspejle den almindelige prisudvikling, både op og ned.
  6. Valg: Valg af 2 repræsentanter og en suppleant for landbrugere samt en 1 suppleant for sommerhusejerne.
  7. Valg af formand for Pumpelaget.
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 22. april på følgende e-mail: nej@neservice.dk.

Aftalebrev 2021
Årsrapport 2021
Aftalebrev 2021
Protokol 2021
Regnskabserklæring 2021

Bestyrelsen

 

Læs mere
GENERALFORSAMLING 2021
Læs mere
Information fra bestyrelsen 2021

 Information fra Bestyrelsen april 2021

Læs mere
Information fra bestyrelsen

 Til orientering Kalundborg kommunes sagfremstilling af kystbeskyttelsesprojekt under nyheder.

Læs mere
Referat af generalforsamling 2020

Referatet af generalformsalingen 2020 er nu tilgængelig.

reersopumpelag.dk/media/Referart_af_generalforsamling_2020.pdf

 

Læs mere
Generalforsamling

Reersø Pumpelag indkalder hermed til den årlige GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 19. september 2020, kl. 10.00 på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 11. september 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

Information fra bestyrelsen

Information fra bestyrelsen

Læs mere
Referat af generalforsamling 2019
Læs mere
Godkendt regnskab 2018

 Hermed en kopi af det godkendte regnskab for 2018.

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har nu konstitueret sig med følgende resultat:

Formand Niels Erik Jensen

Kasser Peter Hansen

Sekretær Mikael Ballhausen

Menigt medlem Kim Christens

Suppleanter Henrik Nielsen og Bent Frederiksen.

 

Pbv.

Mikael Ballhausen

 

Læs mere
Generalforsamling

Hermed indkaldelse til den årlige generalforsamling:

 

Reersø Pumpelag årlige GENERALFORSAMLING

Lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 på Reersø Kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

·         Vedtægterne er blevet opdateret og fremlægges til godkendelse

5. Vedtagelse af budget 2020

6. Valg:                

6. 1 Valg af 2 repræsentanter for sommerhusbeboerne

6. 2 Valg af 1 suppleant for landbruget

7. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 

 

 

Læs mere
Referat og regnskab for 2017.

Referat og regnskab for 2017.

 

Læs mere
Konstituering af bestyrelsen

 Nu har bestyrelsen konstitueret sig. 

Læs mere
Status på kystsikringsprojektet

Kære alle,

Godt nytår til alle. 

Hermed referatet fra mødet vedrørende de manglende samtykkeerklæring.

reersopumpelag.dk/media/Referat_af_mode_om_samtykkeerklaeringer.pdf

 

Læs mere
Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

Referat af generalforsamling afholdt 22. april 2017

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Referat_Generalforsamling_22-04-2017.pdf

Læs mere
Godkendt regnskab 2016

Godkendt regnskab 2016.

reersopumpelag.dk/media/ReersoPumpelag_Arsregnskabsrapport_2016.pdf

Læs mere
Bilag til kystsikrings rapporten

reersopumpelag.dk/media/C3_300.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_301-1_ny_version.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_310.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_311.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_315.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_400.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_401.pdf

reersopumpelag.dk/media/C3_402.pdf

Ny kystsikringsrapport

Hermed den rapport der er sendt til kystdirektoratet februar 2017.

reersopumpelag.dk/media/Forslag_til_forstaerkning_af_diger_feb_2017.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2017
Læs mere
Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2015

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2016

Du kan læse referatet fra generalforsamling 2016 her

Læs mere
Opgradering af pumpeinstallation

Tryk her for at download eller læse

Læs mere
Referat fra generalforsamling 2015

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen 2015 her

Årsregnskab 2014
 
Referat fra generalforsamling 2013

Du kan lære referatet fra generalforsamlingen 2013 her.

Budget 2023


Læs alle ...