Ring til os på: 40131688

GENERALFORSAMLING 2021

Indsendt af Reersø (vand) den Jun 21 2021
Nyheder >>

 Reersø Pumpelag indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 28. august 2021, kl. 10.00 på Reersø Kro.

Vigtigt: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebillettenfor 2021 medbringes. Dette gælder også vedr. fuldmagter.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg: Valg af 2 repræsentanter for sommerhusejerne og 1 for landbrugerne
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 20. august 2021 på følgende e-mail:

nej@neservice.dk

Bestyrelsen

Sidst ændret: Jan 19 2022 kl. 10:20 AM

Tilbage
Budget 2023


Læs alle ...