Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

GENERALFORSAMLING 2021

Indsendt af Reersø (vand) den Jun 21 2021
Nyheder >>

 Reersø Pumpelag indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 28. august 2021, kl. 10.00 på Reersø Kro.

Vigtigt: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebillettenfor 2021 medbringes. Dette gælder også vedr. fuldmagter.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg: Valg af 2 repræsentanter for sommerhusejerne og 1 for landbrugerne
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 20. august 2021 på følgende e-mail:

nej@neservice.dk

Bestyrelsen

Sidst ændret: Jun 21 2021 kl. 4:40 PM

Tilbage
GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...