Ring til os på: 40131688

 Information fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har - trods disse conora tider - arbejdet videre med kystsikringsprojektet og har blandt andet afholdt diversel telefonmøder dels internt, dels med Kalundborg kommune og dels med vores rådgivende ingeniør firma Niras.

 

Resultatet af møderne er at bestyrelsen har besluttet at indgå en aftale med Niras omkring udarbejdelse af et myndigshedsprojekt, hvilket er forudsætning for at projektet kan blive godkendt til udførsel.

 

Indholdet af den indgåede aftale omhandler i hovedtræk følgende:

 

  • Inspektion og endelig opmåling af dele af områderne 1 til 7
  • En opdatering af beskrivelserne af områderne 1 til 7 baseret på inspektion og opmåling. Specielt for område 1 og 2 skal materialet bruges i forbindelse med indhentning af samtykkeerklæringer
  • Opdatering af budget og anlægsoverslag
  • Udfærdigelse af ansøgning til kystbeskyttelse til Kalundborg kommune
  • Deltagelse i diverse møder herunder borgermøde

 

Det forventes afhængig af corona situationens udvikling at udarbejdelsen af myndighedsprojektet kan færdiggøres indenfor ca 6 måneder.

 

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer bedes rettet til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen

 

Godkendt regnskab 2018

Indsendt af Reersø (vand) den Apr 29 2019
Nyheder >>

Kope af godkendt regnskab for 2018 reersopumpelag.dk/media/2018_Regnskabsdokumenter_ReersoPumpelag.pdf

Sidst ændret: Apr 29 2019 kl. 7:43 PM

Tilbage
Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST GRUND AF CORONA

Der indkaldes til ny generalforsamling når forholdene tillader.

Bestyrelsen

Reersø Pumpelag årlige GENERALFORSAMLING

Lørdag d. 18. april 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest de. 11. april 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 


Læs alle ...