Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

Information fra bestyrelsen 2021

Indsendt af Reersø (vand) den Apr 20 2021
Nyheder >>
 

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at kommunikere jævnligt således, at medlemmerne løbende bliver opdateret med de forskellige sager, som bestyrelsen arbejder med.

 

Bestyrelsen og Kalundborg kommune har modtaget den endelige myndighedsbeskrivelse fra Niras og næste skridt i sagen er, at Kalundborg kommune vil udsende beskrivelsen til medlemmerne i pumpelaget til høring og efterfølgende borgermøde, hvor materialet gennemgås og diskuteres. Grundet Corona situationen overvejer kommune forskellige modeller til afholdelse af borgermødet. Det forventes, at kommunen i løbet af andet kvartal vil udsende materialet og indkalde til borgermøde.


Med hensyn til generalforsamling overvåger bestyrelsen naturligvis situationen omkring møderestriktioner grundet Corona, og vil lige så snart det er forsvarligt at afholde en fysisk generalforsamling indkalde til den årlige generalforsamling.  

 

Pbv.

 

Niels Erik Jensen

Sidst ændret: Jun 20 2021 kl. 12:35 PM

Tilbage
GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...