Hero billede

Nyheder

INVITATION:

På generalforsamlingen i Reersø Pumpelag i august blev der fra flere af deltagerne efterlyst information om det såkaldte NIRAS projekt, hvor der skal udvides og forhøjes på de bestående diger. Opgaven for NIRAS har været "Beskyttelse af Reersø i 2050 imod en 100 års storm".

Så hermed inviteres alle interesserede til møde på Reersø Kro lørdag d. 5. november 2022, kl. 14.00. Tilmelding vil være nødvendig af hensyn til kroen, så vi får det rigtige lokale og samtidig kan vi være vært for en kop kaffe. Tilmelding til Frank Due på mail: Frank@s-mart.dk - senest onsdag d. 2. november 2022.

Dagsorden vil være

  1. Gennemgang af projektet v/Henrik Steinecke (Kyst- Havneviden), vores rådgiver på projektet.
  2. Generel oversigt over økonomien i projektet.
  3. Spørgsmål, her vil vi svare på hvad som helst ud fra nuværende viden

Venlig hilsen

Frank Due, Formand Reersø Pumpelag

 

 

Link til de reviderede underskrevne vedtægter

reersopumpelag.dk/media/Vedtaegter_for_Reerso_Pumpelag_underskrevet.pdf

 

Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22

reersopumpelag.dk/media/Projektbeskrivelse%20kystbeskyttelse%20Reerso%2010_05_22(1).pdf

Information fra bestyrelsen

Indsendt af Reersø den
Nyheder »

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at kommunikere jævnligt således at medlemmerne løbende bliver opdateret med de forskellige ting som bestyrelsen arbejder med.

 

Bestyrelsen har efter længere dialog med Kalundborg kommune initieret at området af kanalen mellem Landervej og pumpehuset bliver reetableret. Arbejdet er allerede startet og vil i løbet af september blive færdiggjort. Derudover har bestyrelsen taget kontakt til et firma der kan rense kanalen ved at tømme den for vand når arbejdet forestår. Der vil i den nærmeste fremtid blive foretaget et forsøg og dermed også at få afklaret bundforholdene i kanalen. Hvis forsøget viser sig at være en succes betyder det at området omkring kanalen ikke længere er vigtig i forbindelse med opremsning af kanalen.

 

Kalundborg kommune og bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at få det gamle kort over pumpelagets område digitaliseret således at det vil være mere præcis. Det gælder både en mere præcis opgørelse af de forskellige matrikler og en mere præcis udregning af højde koterne. Der er aftalt møde med kommunen og firmaet der har forestået digitaliseringen hvor der blandt andet vil blive diskuteret hvordan den nye udregning skal formidles til det enkelte medlem.

 

Pbv

 

Niels Erik Jensen

 

 

Sidst ændret: kl. 7:10 PM

Tilbage

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi bruger cookies, for at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, og for at analysere traffik. Læs mere