Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

Information fra bestyrelsen

Indsendt af Reersø (vand) den Sep 16 2019
Nyheder >>

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at kommunikere jævnligt således at medlemmerne løbende bliver opdateret med de forskellige ting som bestyrelsen arbejder med.

 

Bestyrelsen har efter længere dialog med Kalundborg kommune initieret at området af kanalen mellem Landervej og pumpehuset bliver reetableret. Arbejdet er allerede startet og vil i løbet af september blive færdiggjort. Derudover har bestyrelsen taget kontakt til et firma der kan rense kanalen ved at tømme den for vand når arbejdet forestår. Der vil i den nærmeste fremtid blive foretaget et forsøg og dermed også at få afklaret bundforholdene i kanalen. Hvis forsøget viser sig at være en succes betyder det at området omkring kanalen ikke længere er vigtig i forbindelse med opremsning af kanalen.

 

Kalundborg kommune og bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at få det gamle kort over pumpelagets område digitaliseret således at det vil være mere præcis. Det gælder både en mere præcis opgørelse af de forskellige matrikler og en mere præcis udregning af højde koterne. Der er aftalt møde med kommunen og firmaet der har forestået digitaliseringen hvor der blandt andet vil blive diskuteret hvordan den nye udregning skal formidles til det enkelte medlem.

 

Pbv

 

Niels Erik Jensen

 

 

Sidst ændret: Sep 16 2019 kl. 7:10 PM

Tilbage
GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...