Ring til os på: 40131688

 Information fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har - trods disse conora tider - arbejdet videre med kystsikringsprojektet og har blandt andet afholdt diversel telefonmøder dels internt, dels med Kalundborg kommune og dels med vores rådgivende ingeniør firma Niras.

 

Resultatet af møderne er at bestyrelsen har besluttet at indgå en aftale med Niras omkring udarbejdelse af et myndigshedsprojekt, hvilket er forudsætning for at projektet kan blive godkendt til udførsel.

 

Indholdet af den indgåede aftale omhandler i hovedtræk følgende:

 

  • Inspektion og endelig opmåling af dele af områderne 1 til 7
  • En opdatering af beskrivelserne af områderne 1 til 7 baseret på inspektion og opmåling. Specielt for område 1 og 2 skal materialet bruges i forbindelse med indhentning af samtykkeerklæringer
  • Opdatering af budget og anlægsoverslag
  • Udfærdigelse af ansøgning til kystbeskyttelse til Kalundborg kommune
  • Deltagelse i diverse møder herunder borgermøde

 

Det forventes afhængig af corona situationens udvikling at udarbejdelsen af myndighedsprojektet kan færdiggøres indenfor ca 6 måneder.

 

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer bedes rettet til bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen,

 

Bestyrelsen

 

Information fra bestyrelsen

Indsendt af Reersø (vand) den Sep 16 2019
Nyheder >>

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at kommunikere jævnligt således at medlemmerne løbende bliver opdateret med de forskellige ting som bestyrelsen arbejder med.

 

Bestyrelsen har efter længere dialog med Kalundborg kommune initieret at området af kanalen mellem Landervej og pumpehuset bliver reetableret. Arbejdet er allerede startet og vil i løbet af september blive færdiggjort. Derudover har bestyrelsen taget kontakt til et firma der kan rense kanalen ved at tømme den for vand når arbejdet forestår. Der vil i den nærmeste fremtid blive foretaget et forsøg og dermed også at få afklaret bundforholdene i kanalen. Hvis forsøget viser sig at være en succes betyder det at området omkring kanalen ikke længere er vigtig i forbindelse med opremsning af kanalen.

 

Kalundborg kommune og bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at få det gamle kort over pumpelagets område digitaliseret således at det vil være mere præcis. Det gælder både en mere præcis opgørelse af de forskellige matrikler og en mere præcis udregning af højde koterne. Der er aftalt møde med kommunen og firmaet der har forestået digitaliseringen hvor der blandt andet vil blive diskuteret hvordan den nye udregning skal formidles til det enkelte medlem.

 

Pbv

 

Niels Erik Jensen

 

 

Sidst ændret: Sep 16 2019 kl. 7:10 PM

Tilbage
Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST GRUND AF CORONA

Der indkaldes til ny generalforsamling når forholdene tillader.

Bestyrelsen

Reersø Pumpelag årlige GENERALFORSAMLING

Lørdag d. 18. april 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen på Reersø Kro.

VIGTIGT: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ejendomsskattebilletten for 2020 medbringes.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget 2021

6. Valg

    6.1. Valg af 2 repræsentanter for landbruget

    6.2. Valg af 1 suppleant for sommerhusbeboerne

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest de. 11. april 2020 på følgende e-mail: nej@neservice.dk

 


Læs alle ...