Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

Konstituering af bestyrelsen

Indsendt af Reersø (vand) den Apr 30 2018
Nyheder >>

 Efter den afholdte generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med følgende resultat:

Formand Niels Erik Jensen

Kasserer Peter Hansen

Sekretær Mikael Ballhausen

Menigt medlem Kim Christens

Supleant Henrik Nielsen & Bent Frederiksen

 

Der henvises til kontakt informationer på hjemmesiden.

 

Pbv

Mikael Ballhausen

Sidst ændret: Apr 30 2018 kl. 7:35 PM

Tilbage
GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...