Ring til os på: 40131688

Information fra bestyrelsen.

Hermed filerne vedr. årsrapporten, protokol og regnskabserklæring fra revisor. Desuden er budgettet for 2022 vedhæftet.

reersopumpelag.dk/media/Arsrapport_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Protokol_2020.pdf

reersopumpelag.dk/media/img20210615_10122784_(1).png

reersopumpelag.dk/media/Reerso_Pumpelag_-_Regnskabserklaering_2020.pdf

 

Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§10 stk. 3 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges samme år.

§10 stk. 4 (Iflg. de nuværende vedtægter) teksten ændres til: Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

§ 15 Partsfordelingslister. Teksten ændres til: Partsfordelingerne følger den af kommunen årlige opgørelse, som fremgår af ejendomsskattebilletten. (Det er den liste der allerede benyttes)

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

 

 

Status på kystsikringsprojektet

Indsendt af Reersø (vand) den Jan 06 2018
Nyheder >>

Efter mødet har bestyrelsen arbejdet videre med sagen og har blandt andet været i tæt dialog med Kalundborg kommune.  

Resultatet af behandling er at bestyrelsen har besluttet af indsende en kapital 1 a sag hvilket betyder at vi beder Kalundborg kommune om at sørge for behandlingen af sagen herunder godkendelse fra kystdirektoratet. 

Vi forventer at få en udtalelse fra direktoratet/kommunen i løbet af februar 2018.

Pbv.

Mikael Ballhausen

 

 

 

 

 

Sidst ændret: Jan 06 2018 kl. 4:39 PM

Tilbage
GENERALFORSAMLING 2021

Læs alle ...