Indkaldelse Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 17. august kl. 10:00 på Reersø kro.

Dagsorden

Punkt 1Valg af dirigent

Punkt 2 – Valg af stemmetællere:

Punkt 3 – Formanden beretning:

Punkt 4 – Godkendelse af regnskab:

Punkt 5 – Godkendelse af budget:

Punkt 6 – Indkomne forslag:

Punkt 7 – Valg til bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen for landbrugerne

Kim Christens – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

Henrik Nielsen – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

Christian Munthe-Fog – modtager genvalg som suppleant til bestyrelsen.

Punkt 8 – Valg af formand:

Punkt 9 – Eventuelt:

Vel mødt

Bestyrelsen