Generalforsamling 2023

Referat: Reersø Dige- Pumpelag

Indholdsfortegnelse

Generalforsamling afholdes lørdag d. 6. maj 2023 kl. 10.00 på Reersø Kro.

Dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Valg af stemmetællere
  3. 3. Formandens beretning
  4. 4. Godkendelse af regnskab
  5. 5. Godkendelse af budget
  6. 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  7. 7. Valg af 2 repræsentanter for helårs og sommerhusejere samt en suppleant herfor
  8. 8. Valg af formand for Pumpelaget
  9. 9. Eventuelt