Bestyrelsesmøde referat

Herunder finder du de seneste bestyrelsesreferater.

Indholdsfortegnelse

Referat Reersø Pumpelag 03. Marts 2024

Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag                                                 Reersø 03. Marts 2024

Deltagere: Kim – Erik – Carl – Christian – Henrik – Anders

Afbud:

Dagsorden:

 1. Kalundborg Kommunes høring vedr. lovliggørelse af anlæg
  1. Der udarbejdes høringssvar som verificeres med jurist
  1. Christian ligger Klb kommunes skriv på hjemmeside
Referat Reersø Pumpelag 01. februar 2024

Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag Reersø 01. februar 2024

Deltagere: Kim- Erik -Carl-Anders
Afbud: Christian-Henrik
Dagsorden:
1. Aktioner sidste referat
Aktioner blev gennemgået, alle løst
2. Status økonomi
b. 2023 status

3. Info/Henvendelser
a. Kontakt med kommunen vedr. anlæg og udviklingen af disse siden 2000
b. Masser af henvendelser vedr. kommunal fejl i biddrag til pumpelaget. Kommunen adviseret. Opfordreer alle til at tage kontakt til kommunen og henvise til generalforsamlingsreferat vedr. beslutning om uændret biddragssats

4. Input 10 års plan
a. Ansvarlig 10 årsplans udarbejdelse- Erik
i. Erik udarbejder skema og er frem ad tovholder på 10 årsplan – udarbejdet
ii. Pumpehus tavle ombygning efter 1.april Christian
iii. Kortlægning af udsatte punkter Erik/Anders

5. Indkomne mødepunkter (videre til næste møde)
a. Udbudsmateriale til vedligehold af arealer Christian/Henrik
b. Mulvarpe i diger skal bekæmpes Henrik

6. Evt.
a. Kontakt til frivillige vedr. vedtægtsrevision Anders
b. Anmeldelse vedr. rækværk landervejen Anders

Møderækken:

1. torsdag kl. 19 på kroen i følgende måneder (medmindre andet aftales)
Januar – Februar – April – Juni – August – Oktober – November – December
Næste møde 03 Marts 

Referant
Anders

Referat Reersø Pumpelag 11. januar 2024

Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag                                                 Reersø 11. januar 2024

 

Deltagere: Kim-Christian-Henrik-Anders-Carl

Afbud: Erik

 

Dagsorden:

1.    Aktioner sidste referat

Aktioner blev gennemgået, alle løst

2.       Status økonomi

a.       2023 status

3.       Info/Henvendelser

 

4.    Input 10 års plan

a.    Ansvarlig 10 årsplans udarbejdelse- Erik

                                          i.    Erik udarbejder skema og er frem ad tovholder på 10 årsplan – udarbejdet

                                         ii.    Pumpehus tavle ombygning efter 1.april                    Christian

                                        iii.    Kortlægning af udsatte punkter                                  Erik/Anders

 

5.    Indkomne mødepunkter

a.    Udbedring skader efter ”Pia” Sættes i gang ud fra tilbud       Anders

b.    Dato generalforsamling forslag 17.aug kl.10                         Anders

c.     Udbudsmateriale til vedligehold af arealer                             Christian/Henrik

d.    Mulvarpe i diger skal bekæmpes                                           Henrik  

 

6.    Evt.

a.    Kontakt til frivillige vedr. vedtægtsrevision                             Anders

b.    Anmeldelse vedr. rækværk landervejen                                Anders

 

Møderækken:

 

1. torsdag kl. 19 på kroen i følgende måneder (medmindre andet aftales)

Januar – Februar – April – Juni – August – Oktober – November – December

Næste møde 1. februar kl. 19 🙂

 

Referant

 

Anders

Referat Reersø Pumpelag 7. December 2023

Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag                                                                                              Reersø 7.December 2023

 

Deltagere: Kim-Carl-Christian-Erik-Anders

Afbud: Henrik

 

Dagsorden:

1.    Aktioner sidste referat

Aktioner blev gennemgået, alle løst

2.       Status økonomi

a.       Intet pt grundet ny ordning

3.       Info/Henvendelser

a.       Henvendelser vedr. opdatering af hjemmeside

                                                               i.      Christian arbejder på løsning. Forventes dog først opdateret medio december

b.       Indberetning kommunen

                                                               i.      Anders indberetter igen til kommunen Blev gjort i oktober

c.       Møde ved stranden

d.        Carl lave skitse med forslag til pumpelagets bidrag omkring dige

 

4.    Input 10 års plan

a.    Ansvarlig 10 årsplans udarbejdelse

                                          i.    Erik udarbejder skema og er frem ad tovholder på 10 årsplan

                                         ii.    Christian fremlagde tilbud vedr. styring af pumper. Dette er sendt til gennemlæsning og løsning vælges på næste møde

 

5.    Indkomne mødepunkter

a.    Ingen

 

6.    Evt.

a.    Ingen

 

Møderækken:

 

1. torsdag kl. 19 på kroen i følgende måneder (medmindre andet aftales)

Januar – Februar – April – Juni – August – Oktober – November – December

Næste møde 7. december kl. 19 🙂

 

Referant

Anders

 

 

Referat Reersø Pumpelag 16. November 2023

Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag                                                                                              Reersø 16.november 2023

 

Deltagere: Henrik-Carl-Christian-Erik-Anders

Afbud: Kim

 

Dagsorden:

1.    Aktioner sidste referat

Aktioner blev gennemgået, alle løst

2.       Status økonomi

a.       Intet pt grundet ny ordning

3.       Info/Henvendelser

a.       Møde kommunen Info ACWJ

                                                   i.      Anders sender info til kommunen vedr. projektet

b.       Henvendelser vedr. opdatering af hjemmeside

                                                   i.      Christian arbejder på løsning. Forventes dog først opdateret medio december

c.       Møde foreninger Reersø

                                                   i.      Anders har deltaget i foreninger på Reersø møde

d.       Indberetning kommunen

                                                   i.      Anders indberetter igen til kommunen Blev gjort i oktober

e.       Møde ved stranden

                                                   i.      Møde med vinterbadeklubben omkring at lave området mere indbydende.

Carl lave skitse med forslag til pumpelagets bidrag omkring dige

 

4.    Input 10 års plan

a.    Ansvarlig 10 årsplans udarbejdelse

                                  i.    Erik udarbejder skema og er frem ad tovholder på 10 årsplan

                                 ii.    Christian fremlagde tilbud vedr. styring af pumper. Dette er sendt til gennemlæsning og løsning vælges på næste møde

 

 

5.    Indkomne mødepunkter

a.    Ingen

 

6.    Evt.

a.    Ingen

 

Møderækken er fremad

1 torsdag kl. 19 på kroen i følgende måneder (medmindre andet aftales)

Januar – Februar – April – Juni – August – Oktober – November – December

Næste møde 7. december kl. 19 🙂

 

Referant

 

Anders

Referat Reersø Pumpelag 13.september 2023

Dato:                 13.september 2023  kl. 19 Reersø Kro

Deltagere: Carl – Henrik – Kim – Christian – Anders

Dagsorden:

 

 1. Status økonomi

Henrik og Anders bliver godkendere i banken

                        Der startes op på elektronisk løsning nu, aktion Anders

 

 1. Info siden sidst(henvendelser)

Rep ved Hjejlevej – Kim tager kontakt vedr. udbedring til Engvejens Entreprenør

 1. Mødekalender samt Dagsorden
  1. Forslag nov-dec-jan-feb-april-maj-juni -aug+ evt. ad hoc

1 torsdag i ovennævnte måneder, næste d. 2/11

 1. Forslag Dagsorden pkt. 1-2-4-6 punkt 1 genemgang seneste referat-aktioner

 

Fremad er dagsorden som følger

 1. Aktioner fra sidste møde jf. referat
 2. Status økonomi
 3. Info/henvendelser
 4. Input 10 års plan
 5. Indkomne mædepunkter
 6.  

                Faste møder: 1 torsdag i månederne Jan-Feb-april-maj-juni-aug-sep-nov-dec.

 

 

 1. Input 10 års IV plan

Tilbud på styring under udarbejdelse. Henrik sætter nøgleboks op

Gennemgang anlæg 14/10 kl. 9.30 ved pumpehuset.

 1. Møde dagKalundborg Kommune
  1. Hævning af vejen i henhold til kommunal vedtagelse
  2. Vedtægter
  3. E-boks indkaldelser
  4. Pumpelagets aktiviteter
  5. Evt (stier diger)

 

 1. Evt

Mvh Anders Weber-Jensen 

Referat Reersø Pumpelag 28 Juni 2023 

Dato:                  28 juni 2023 kl. 19 Reersø Kro

Dagsorden:

 

1.       Status økonomi, v/Bent Frederiksen                           

 -Anders kontakter Bent.

– Arbejder på digital løsning. Rune undersøger nærmere vedr. pris og muligheder.

2.       Siden sidst(henvendelser)                                               

-Der tages kontakt til det medlem der har henvendt sig vedr. dige på Hjejlevej

3.       Info Kalundborg Kommune vedr. status på klager  

-Intet nyt fra kommunen.

4.       Input 10 års IV plan  

-Gangstier på digerne – Diger skovhusvej -Dige kovad – reetablering af stenrev langs nordstranden

5.       Generalforsamling

-Anders sørger for opdateret papirer fra kommunen(lister på matrikel nr., landbrug/sommerhus)

                             Gennemgang af vedtægtsoplæg – Anders rundsender til 2.revision…

6.       Evt.                                                                                           

-Christian kigger på evt. Facebookside for pumpelaget.

-Næste møde torsdag d. 10. August kl. 18

 

 

Referant

 

Anders Weber-Jensen

Referat Reersø Pumpelag 31. Maj 2023 

Dato:
31.maj 2023 kl. 19 Reersø Kro

Dagsorden:

Konstituering bestyrelse
efter Frank Due’s udtræden:

Rune indtræder i
bestyrelsen, Anders konstitueres som formand til generalforsamlingen.

Status økonomi, v/Bent
Frederiksen

Bent kunne ikke deltage
grundet ferie. Anders laver gennemgang med Bent

Vi skal gå digitalt i
løbet af næste år, og starter nu processen.

Info Kalundborg Kommune
vedr. status på klager

Kommunens jurister
arbejder stadig på besvarelse af klager.

Input 10 års IV plan

Pumpehus-pumper og
pumpestyring

Undersøgelse af kritiske
punkter i sikring(diger-koter-høfder/bølgebrydere)

Sikring af bræmmer langs
kanalen samt diger/beplantning (gennemgang og kortlægning)

Indhente tilbud på
vedligehold( nuværende fortsættes TOM 2023, Henrik koordinerer)

Tilføjelser kommer
løbende

Generalforsamling 19
august kl.10

Budget – Gennemgang
budget på næste bestyrelsesmøde

Dagsorden

Praktiske ting

                              i.      Kro                               Aftalt

ii.     Dirigent               OK

                            iii.      Stemmesedler             Anders får opdateret lister fra
kommunen medio August

                            iv.      Andet                           Referent undersøges

Evt.

Anders kontakter kommunen
for at få udregning af bidrag. Takstzoner etc.

Christian er ny
webansvarlig af vores hjemmeside

Alle tjekker egne data og
melder tilbage

Opslag på hjemmeside
vedr. nyhedsinfo

 

Vedtægtsændringer
debatteredes. Forslag rundsendes af Anders

Referat Reersø Pumpelag 11 april 2023 

Godkendelse af referat fra sidste møde

OK

Forberedelse af Generalforsamling

 

Hvem sidder ved bordet og udleverer stemmesedler

Henrik, Chr Munte-Fog, Parts liste og stemmesedler kommer Frank med

Ordstyrer

Henrik Bloch Andersen

Referent (Anders forsøger at finde En)

Stemmetællere (findes på GF)

 

Vedtægter/ vedtægtsændringer

Revisor, der fjernes statsautoriseret.

Oplæg til opdaterede vedtægter

Der arbejdes på at få vedtægterne ændret, og der bliver nedsat en gruppe, så er der nogen der ønsker at deltage, er I velkomne. Hovedopgaven vil blive at få en bedre fordeling af Partsbidrag og indflydelse

 

Økonomi

Fremlægges af kassereren Bent Frederiksen

Valg

I år Sommerhuse/fastboende,

Anders blev valgt sidste år, som supplerings valg, så han er på valg igen.  Anders er villig til genvalg

Rune er villig  til genvalg

Erik Skriver er villig til at stille sig til rådighed

Frank trækker sig

 

Andre er velkomne til at melde sig                                

 

Projekt

Her informeres om at bestyrelsen har besluttet at stoppe med arbejdet på projektet. Bl.a fordi vi ikke fik del i puljemidlerne på op til 40%, samt at udgiften på sandfodring 600- 1.000.000,- pr år

Evt.

Frank sørger for nye partslister fra Krause samt stemmesedler  

 

Herefter går vi over til almindeligt bestyrelses møde.

 

Status på økonomi

 

Bent, sender bemærkninger til bilag.

 

Info  pumpehus samt eventuelt

Chr. Havde indhentet priser fra flere forskellige. Bestyrelsen er enige om at opgaven skal igangsættes, den nye bestyrelse beslutter hvornår, og hvordan. Kommer med i fremtidig 10 års plan

 

Projektet

Bestyrelsen er enige om at projektet beskrevet er skrinlagt indtil videre. Kan genovervejes hvis der pludselig kommer nyt fra det offentlige med tilskud.

 

Prioriterings plan i stedet for projektet.

 

Det er besluttet at man vil udarbejde en 10års plan som f.eks kan indeholde nedenstående:

Vejen klarer kommunen formentlig 2024

 

Pumpehus, Pumpeskift + frekvensstyring

 

Bølgebrydere, diger og kanalen vedligeholdes og opbygges hvor nødvendigt. Dette bør ske i 2023

 

Vi kunne grave kanalen langs Landervejen dybere og bredere, og det opgravede materiale kunne lægges langs vejen, som et ekstra indre dige.

 

En ide, om at forhøje lidt (f.eks 20/40cm) på det Nordvestlige dige, og lægge riste, så der kunne tillades færdsel på diget.

 

Der kunne lægges betonrør i kanalen ved Lærkevej og/eller Vibevej, så overgang kunne tillades. Dette kunne måske også medføre at de private broer blev fjernet.

 

Der kunne ved Vilhelmsvej etableres en trappe og evt en terrasse/Repos på toppen. Evt i samarbejde med lokalrådet.

 

 

Vedtægter.

Vi gennemgik de vedtægter som Anders og Christian har udarbejdet. Der var en del uenighed og enkelte ting bliver omskrevet/rettet. Men oplægget vil blive fremlagt på GF som en færdig pakke, og skal besluttes vedtaget i sin helhed. For at undgå at der skal gå mange timer med at drøfte enkelt punkter.

 

 

Næste møde aftales efter GF

 

Således opfattet

Frank Due

Referat Reersø Pumpelag mats 2023 

Godkendelse af referat fra sidste møde

OK, godkendt

Diverse orientering ved Frank

Vedtægtsændring

Flyttes til generalforsamlings punktet

Revisor Statsautoriseret/registreret

(Har I sendt kørekortet sundhedskort?)

Henrik og Rune tjekker.

 

Ny hjemmeside

Er færdig, pt søges at få fat i Host for den nuværende, så info kan lægges over inden  6 maj

 

Høringsrunde 2

I har alle fået brevet jeg sendte, som ikke var et høringssvar. Anders var utilfreds med mit PS hvor jeg spørger ind til om vi hører noget fra juristerne. Dette gav en diskussion om hvad man kan og hvad man ikke kan, der blev ikke opnået enighed.

Vi har nu, endelig fået en afgørelse – som var som forventet. Klagerne fik ret, men hvad fik vi. Ud over at vi ikke kunne få en forhøjelse partsbidraget, så vi kunne polstre kassen inden vi kan udbygge og forstærke digerne.

 

Status på økonomi

Vi har pt lidt under 1.2mio i kassen.

Bent inviteres med på næste bestyrelsesmøde 11. april kl 19:00 på Kroen

 

Info  pumpehus samt eventuelt fremtidsplaner

Der var indhentet et tilbud fra JN Industrimontage 305.000,- + moms Henrik og Christian indhenter ekstra tilbud evt på 200 l i sekundet og ikke 235l.

Desuden indhentes tilbud på frekvensstyring.

 

Projektet

Bestyrelsen er enige om at projektet beskrevet er skrinlagt indtil videre. Kan genovervejes hvis der pludselig kommer nye regler fra stat eller kommune mht  offentlige tilskud.

I stedet vil vi i bestyrelsen til næste møde gennemtænke hvad vi kan gøre i stedet.

Frank lagde ud med nedenstående, som ideer til en fremtidsplan. Prioriterings plan udarbejdes på næste møde.

En plan vil ikke være mere fast, end hvis der sker ændringer, kan man godt bytte rundt på prioritering.

 

Oplæg til forslag på Prioriterings plan for projektet.

Skal vi søge om puljemidler igen, Henrik Steinecke kan ændre kotehøjderne.

Får vi ikke pulje midler, skal vi have en plan for at få forøget kassebeholdningen. Et mål kunne være 10 mio.

 

I mellem tiden skal vi have prioriteringsplan f.eks

Vejen klarer kommunen formentlig  inden 2024

Vi kunne grave kanalen langs Landervejen dybere og bredere, og det opgravede materiale kunne lægges langs vejen, som et ekstra indre dige.

Bølgebrydere, diger og kanalen vedligeholdes og opbygges hvor nødvendigt. Her skal vi udarbejde en plan for i hvilken rækkefølge det skal ske.

Henrik kom med en ide, om at forhøje lidt (f.eks 20cm) på det Nordvestlige dige, og lægge riste,, så der kunne tillades færdsel på diget.

Der kunne lægges betonrør i kanalen ved Lærkevej og/eller Vibevej, så overgang kunne tillades.

Der kunne ved Vilhelmsvej etableres en trappe og evt en terrasse/Repos på toppen.

Pumpeskift + frekvensstyring.

Rundtur på kanalerne for bestyrelsen,

 

Gennemgang af hvad vi har fundet og hvad vi skal påtale

Vi skal have mål fra midten af kanalen og få  nogle mål som vi kan gå ud fra så vi kan få rettet op på kanalbredden og hældning på brinkerne. Overgangsbroer skal fjernes og bevoksning skal fjernes.

Der konstateredes  tre ”broer” de to var svingbroer, men placeret i kanalens brinker. En var en fast bro forsynet med paller.

Derudover var der især en have hvor træerne voksede helt ud til vandet.

Henlagt have affald m.m.

Generalforsamling

Ordstyrer

Henrik Bloch Andersen

Vedtægter

Anders og Christian kommer med oplæg, det går på de steder hvor der er fortolkning og ændret det til noget brugbart. Herunder også. Ang revisor.

 

Frank vil foreslå, at vi stiller et ændringsforslag så vi får mulighed for at køre med differentieret bidrag og samtidig ændrer stemmerne til 1 stemme pr 100 parter for landbrugerne og 1pr 50 for sommerhus. Dette gav anledning til diskussion, hvor et medlem allerede annoncerede at ville indsende en klage.

 

Budget, her må vi ligesom sidste år fremlægge to, hvis der kommer vedtægt ændringsforslag

 

Partsbidrag

Vi har nu modtaget kommunens juristers svar. Så vi kan ikke beslutte  at lade sommerhus/fastboende stige, uden at gennemføre ovennævnte forslag

Valg

I år Sommerhuse/fastboende,

Anders blev valgt sidste år, som supplerings valg, så han er på valg igen.

Anders er villig til genvalg

Rune er villig  til genvalg

Frank trækker sig

Vi skal finde alternative emner.

 

Projekt

Se tidligere kommentar

Frank sørger for nye partslister fra Krause samt stemmesedler  

Evt.

Næste møde 11 april kl 19:00

 

Således opfattet

 

Frank Due

Referat: Reersø Dige- Pumpelag 8 September 2022 
1.     Velkommen
Frank bød velkommen til både nye og gamle medlemmer. Han pointerede at han ikke var her for at få venner, men heller ikke det modsatte.
Vi skal gerne være en arbejdende bestyrelse,hvis hoved opgave er at sikre medlemmernes område imod vandindtrængning .
Han selv sidder ikke for at sidde og nærlæse vedtægter og regler for at sætte stopklodser op, men absolut heller ikke for at overtræde vedtægter og regler .
Disse skal kun bruges når der er uoverensstemmelser og ellers ikke. 
Fulde navn og adresse: Rune Hvidberg, Lærkevej 4, 4200 Slagelse, 9133 9081 , Runehvidberg@hotmail.com
Anders Weber-Jensen , Hesselbjergvej 29, 4281 Gørlev , 2989 5696, achj@hotmail.dk
Christian Munte-Fog , Skansevej 15, 4281, 2536 8199, chr_m_f@hotmail.com
A W-J ønskede en præsentation af de enkelte medlemmer, bevæggrund for deltagelse. Dette gjorde vi derefter.
2.     Opfølgning af generalforsamling ret 
 
Klager over generalforsamling 20 august 2022
 
Dags dato 9 september modtaget mail med indsigelse samt kommentarer fra Mikkel Lerbech Jeppesen Kalundborg Kommune, og videresendt til bestyrelsen. Vi er i den forbindelse blevet opfordret til at give høringssvar senest 2.oktober 2022. 
Mail fra Jan Krause 9. August:
§7 stk 3
Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelsen med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. §§ 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af Kommunalbestyrelsen. 
Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændring af sådanne bestemmelser kan kun ske med Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Kommunalbestyrelsen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen.
Enhver af lagets medlemmer kan indbringe spørgsmål om ændringer for Kommunalbestyrelsen
 
I svaret til kommunen kommunen vil Frank bl.a skrive:
“På generalforsamlingen har vi gjort det, at vi forelægger det for medlemmerne, før vi spørger kommunalbestyrelsen, for at  finde ud af om der var opbakning, da der ellers ikke var grund til at spørge kommunalbestyrelsen.  Desuden skal  det kunne træde i kraft fra 1. Januar 2023
I høringssvaret vil jeg oplyse om de stridigheder/diskutioner som i gennem længere tid har været i bestyrelsen, idet man fra landbrugernes side ikke mener at deres bidrag står i rimeligt mål med hvad de evt kan miste ved eventuel oversvømmelse. Samtidig er der peget på at der nu ligger større værdier i sommerhus/fastboende som vil kunne ødelægges ved oversvømmelse.
Spørgsmålet om stemmesedler, her har vi udleveret iht vedtægterne 1 stemme pr påbegyndt 50 parter. De udleverede stemmesedler blev givet i henhold til de sidst modtagne parts lister fra kommunens side, på de spørgsmål vi stiller. Desuden skal antallet af klager være korrekt.
Jeg vedhæfter i svaret vores referat fra generalforsamlingen hvoraf stemmetallene fremgår.
Frank sender svaret til kommunen ud til bestyrelsen inden det fremsendes kommunen.
Et medlem af bestyrelsen mente ikke en person med flere matrikler kunne komme med stemmer fra mere end en matrikel.
Resten af bestyrelsen var enig i at fordelingen af stemmer var givet ud fra at matriklen får 1 stemme pr påbegyndt 50 partsdele.
 
Underskrevet referat incl. sag fra Erik skriver er lagt på hjemmesiden
Bent indskriver de nye beslutninger i vedtægterne så de kan blive sendt til kommunalbehandling.
 
                   Vedr. hjemmeside.
Bent har været i kontakt med Telanco. De har hjulpet med hjemmesiden.
På alle sider står der nederst under “kontakt os” Franks telefonnummer og mailadresse.
 
Under Generalforsamling 2022, ligger der nu: referatet for mødet d. 30. april, samt referatet for mødet d. 20. august med dirigentens underskrift samt et Klik her, for at åbne PDF: Sag fra Erik Skriver.
 
Under Vores vedtægter, sidst vedtagne, ligger nu vedtægter med den sidste rettelse §8 stk. 2 fremhævet med rødt kursiv og understreget.
 
Under nyheder ligger der et link til de sidste vedtægter der er underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektøren. 
Det er også her Projektbeskrivelse kystbeskyttelse Reersø 10.05.22 findes.
 
Under kontakt os er lagt de oplysninger ind Bent har kunnet finde. 
Der mangler oplysninger på Anders Weber-Jensen, Christian Munthe-Fog og Rune Hvidberg. Disse vil blive lagt ind efterfølgende.
 
Der sendes en mail ud med besked om at der er sket opdateringer på hjemmesiden, Bent tager fat i Mikael Ballhausen. Han kan finde ud af at sætte en chimpmail op. 
 
 
3.     Pumpehus: Besøg, dato: 20 september2022 17:00              
    Strømforbrug, vi skal tænke på tidspunkt for billig strøm, hvis det kan lade sig gøre.
4.     Økonomi: Vi har efter indbetaling af moms lidt over 1,3 mio på kontoen
5.     Aktiviteter: Wilhelmsvej dige, der sættes konstant 2 bordsæt op på diget, skal vi:
 Få lagt sten på toppen , Frank indhenter pris.
                Vi må bede kommunen bolte dem fast, det gamle må enten fjernes eller boltes fast.
Vi planter på diget  ved Hjejlevej, Kæmpe har tidligere tilbudt, men ønskede først at gøre det i september
Bølgebrydere genopretning, der er især de to bølgebrydere mod vest sammenfald. Enighed om  oprette. Frank spørger om   tilbud.        
Møde med kommunen, der er fremsendt mail med kommentarer til møde afholdt 29 september 2021, samt ønske om møde uge 38-2022
 
Skovrejsning, info:
Til orientering til naboer:
Kalundborg Kommune har d.d. offentliggjort screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt vedr. skovrejsningsprojekt på matr. 17e Reersø by, Kirke Helsinge. Afgørelse vil være at finde på Kalundborg Kommunes hjemmeside i 4 uger fra d.d.
 
                                    Frank fremsender sit svar til bestyrelsen inden fremsendelse til kommunen.
 
6.     Kystbeskyttelses projektet.
Henrik Steinecke er ved at udarbejde materiale til puljeansøgningen, og har herunder stillet spørgsmål til Kalundborg Kommune. 
Desuden om “erstatnings forhold”
Forslag til erstatningsnatur,
Arealpåvirkning §3 strækning 6,
Natura 2000
 
7.     Nedsættelse af vedtægts udvalg,
Henrik og Erik Skriver har accepteret at de , vil medvirke i udvalg. Fra bestyrelsen indtræder? Christian spørger Michael Munte-Fog.
Opgave: Opdaterer de bestående vedtægter, så de er til at arbejde med og indeholder det de skal.
Ændringerne skal forelægges bestyrelsen inden de kommer til generalforsamlingen.
Arbejder på at gøre ændringer klar til næste generalforsamling
    
8.     Klager sendt til kommunen= Hvordan står vi så? Status og tidsplan?
 
9.     Ny hjemmeside.
Jeg ser to muligheder, en hvor det vi selv der skal “do the work” og en hvor i kan få hjælp, men som koster.
 
a.     Der kan vi selv lave det hele, de har guider og hjælp efter behov
2.     www.reklameservice.dk tal med Chamilla som sidder med det og fortæl jeres behov
a.     De kan lave ”den rå side” og så hjælpe os videre.
b.     Det koster lidt, der skal vi være ”skarp” og fortælle jeres behov ðŸ˜‰
Frank arbejder videre med opgaven.
 
10.  Evt.
Frank har bedt Bent om at fortsætte regnearket med udgifter til Niras, så vi får mulighed for at se hvad kystbeskyttelses projektet kommer til at koste.
 
Diskussion om lagets område , hele eller dele. A W-J ønsker at vi skal dække hele øens område.
Frank oplyste at han havde samme mening da han tiltrådte, men efterfølgende er han blevet klogere, idet vi i laget sidder på beslutninger taget for 50 år siden og på et lovgrundlag fra dengang. Desuden vil det koste et enormt beløb. Når han bliver spurgt svarer han at andre uden for området, må oprette deres eget lag og få udarbejdet projekter, evt kunne man derefter samarbejde.
  
Der var enighed om at indkalde til et informationsmøde for at fortælle om projektet samt økonomien.
Forslag ang. oplysningsmøde Frank spørger Henrik ”rådgiver” og sender besked til bestyrelsen.
 
Nyt møde: 5 oktober kl. 18:00
 
Således opfattet
Frank Due
Referat: Reersø Dige- Pumpelag 2. August 2022 .

Tilstede: Kim Christens, Frank Due, Niels Erik , Hat vi at vi har brugt pengene til generalforsamlingenrik Nielsen,
Afbud:Peter Hansen

Dagsorden:
1. Planlægning af Generalforsamling den 20. August 2022
Bestyrelsen er enig i, at de ikke vil stå som indstiller af de ændringsforslag som Bælum har stillet, men vi lægger forslaget om ændring af “skal” til “kan” som Claus Bælums.
De to andre forslag om ændring af partsbidrag må han selv fremsætte, hvis dette ønskes.

NEJ rykker for de opdaterede partilister samt, de underskrevne vedtægter.

NEJ kunne oplyse at vores konti og midler er flyttet til Dragsholm Sparekasse. Der er pt ca 1,4 mio

HN rykker op som bestyrelses medlem for landbrugerne.
Kim Christens er villig til genvalg og det samme gælder Henrik Nielsen ,
Christian Munte-Fog stiller op som suppleant

Det blev besluttet at vi har brugt pengene til generalforsamlingen, så vi serverer kun vand til denne ekstra generalforsamling

Sommerhus og fastboende, har pt følgende kandidater, Erik Skriver, Anders Weber-Jensen og Rune Hvidberg.
Bestyrelsen anbefaler Erik Skriver og Rune Hvidberg,
desuden er Anders Weber-Jensen kandidat

Kim køber 10 nye blokke til afstemning.2. Andre sager.

På et tidspunkt skal vi have skiftet vindskeder på pumpehuset.

Således opfattet
Frank Due

Dige Pumpelag referat 28 juni 2022
 Dagsorden:
Vi skal drøfte de 3 forslag fra Claus Bælum.
forslag 1.
 Forslag til ny tekst for Vedtægternes §8 stk. 2.
Vi forsøger at få Martin Dam til at ændre først i det endnu ikke modtagne underskrevne vedtægtsændring.. Hvis vi ikke kan så vil vi tage punktet op ved en senere vedtægts ændringer, så vi ikke igen skal betale tinglysning, for denne ændring alene.
Forslag 2.
Forslag til ny økonomisk model vedrørende driften og udvidelsen af lagets anlæg.
FD blev først vred og senere skuffet, idet vi netop er nået til enighed om at fastfryse landbrugernes part. Landbrugerne mente stadig at de betalte for meget.
PH mente at digerne kun skulle dækkes af sommerhus og fastboende. Evt hver for sig bygge en vold rundt om det enkelte grundareal.
NEJ , bestyrelsen mener ikke at vi skal stille forslaget. Dette tager NEJ op med CB.Bestyrelsen kan ikke hindre et medlem i at stille det som forslag, men bestyrelsen støtter det ikke.
 Forslag 3.
Forslag til nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af en ny model for medlemsbidrag til Generalforsamlingens godkendelse.
Samme svar som ovennævnte.
 Orientering om i gang værende og kommende vedligehold og arbejder.
 Græsplantning af genopbyggede diger.
FD kunne oplyse at Enghavens Entreprenør godt ville påtage sig opgaven, men vente til september, for ikke at risikere at tørke gjorde plantning umulig. Han vil lægge et lag muld/jord efter fjernelse af sandet . Sandet vil blive henlagt bag sten sætningen.
HN var utilfreds med ikke at have fået tilbagesvar. FD vil tage det til sig og forsøge at få information sendt ud hurtigs.
Vi besluttede at vente til næste forår.
 Vores rådgiver er i gang med at indhente priser på materialer, samt overslag for arbejdet , så vi har et mere reelt prisniveau når vi ansøger om Kystsikringspulje midler.
Enghavens Entreprenør har kun afgivet bud på to af de i rapporten anviste opgaver.
Rådgiver fortsætter  med at udarbejde  tilbudslister til brug ved fondsansøgningen.
 
Frank havde forespurgt Krause mht at få forhøjet stensætningerne som er faldet sammen.
Krause mener vi skal ansøge Kystdirektoratet hvis vi blot lægger nyt oven på, da de så er nye, hvorimod hvis vi samler sten op og genopbygger kan gøre det , da det så er vedligehold.
Vi beder rådgiver om at undersøge mulighederne. FD kontakter.
 Vi har med Balhausens hjælp fået Nyhedbrevet til at virke, så det er besluttet at vi vil anvende Balhausen til hjælp med hjemmesiden, mod timebetaling hvis han vil have det, evt i form af en gave.
FD arbejder videre på evt at finde en anden hjemmeside, som er lettere at anvende og opdatere .
FD forespørger rådgiver om hvor meget jord der skal bruges til diget ude ved Kovad, så vi evt kunne bruge jord fra Novo  NEJ finder ud af hvem vi skal spørge hos Novo.
 Desuden havde Dige- Pumpelaget modtaget tilbagesvar på Partshøringen om skovrejsning.
Heraf fremgår: “ Afstanden til kanalen i den sydlige del af skovrejsningsområdet – (evt. i samråd med Pumpe- digelaget).
Afstand til bæk er reguleret ved servitut. Plantningen vil ske i en afstand til bækken der gør at den ikke er til gene for de udlagte afstandskrav til adgang for vedligehold af bækken. (vil blive udført med minimum 2,5 meter til forventet grenafstand til bæk”
Bestyrelsen blev enige om at gentage sit høringssvar, da 2,5 meter er for kort en afstand fra kanalen hvis den ikke skal blive ødelagt. Vi  ønsker at lodsejer planter minimum 6 meter fra kanalen, eller en afstand svarende til den forventede grenlængde for træer på op til 20 meter, for ikke at grene eller rødder hindrer eller ødelægger kanalens brinker. Vi ønsker yderligere at lodsejer genetablerer hvis kanalens brinker ødelægges. Evt også få indskrevet at skovejer skal sørge for reetablering af brinken, hvis indsigelsen bliver reel, og kanalen derfor ødelægges.
 Underskrevet generalforsamlings referat er endnu ikke modtaget. NEJ spørger Martin Dam om vi kan få trukket teksten “ samt e-mail” ud af vedtægterne.
 Næste møde 2. August kl 19:00
Således opfattet
Referat: Reersø Dige- Pumpelag 31 maj 2022
Tilstede: Kim Christens, Frank Due, Niels Erik Jensen, Henrik Nielsen, Peter Hansen
Dagsorden:
1.      1. Generalforsamling den 20. August 2022, kl. 10.00 på Reersø Kro.
2. Information fra Frank Due, hvad der er sket siden sidst.
3. TDC diget
4. Trailer til boxwall
 
1.       Vi talte om hvad vi ville i forbindelse med den næste generalforsamling.
Vi har stadig problem med at få nyhedsmail til at virke.
Bent prøver at få det op at stå sammen med Michael Ballhausen.
IT firmaet mener ikke at det er dem der har oprettet den mailchimp som er det som styrer nyhedsbrevet.
Michael Ballhausen mener at årsagen er at der har været en software opdatering, som ikke har “fornyet” mailchimp`en..
Så vi prøver at få fat i listen over dem der har bedt om nyhedsbrev. Hvis ikke nyhedsbrevet kan komme til at virke, må vi så manuelt sende til de mailadresser som har meldt sig til, hvis denne kan skaffes.
 
2.       Frank har haft kontakt med GeoPartner, idet Lærkevej 1, undrer sig over at være pålagt partsbidrag, samt at Peter Hansen er røget ud. Dette kommer af at GeoPartner har haft en bunden opgave, hvor de har lagt deres digitale kort oven på det gamle kort fra 1985. Og her er interessegrænsen ind over Lærkevej 1. Samtidig har informationen været at vejen ikke betaler parts bidrag, og derfor har man på stedet, hvor Peter Hansen bor, fået fjernet hans partsdele.
 
Vi har fået mail fra Henrik Steinke ang. plastikspuns. Her er vores holdning at det er kommunen som ønsker dette, så hvis der skal laves en beregning må det være kommunen som bestiller og betaler dette.
 
Henrik Steinke har talt med Krause som mener han skal vente med landzonetilladelse, i forhold til en samlet ansøgning efter puljeansøgningen.
 
Stendigerne som er faldet sammen, her havde Frank fået at vide at man godt kunne hæve de bestående, men bestyrelsen mente at det var bedre at lægge nye sten oven på. Frank forhører sig hos entreprenørerne om en pris på genopbygning, og forhører sig hos Krause om det er noget som der skal ansøges om.
 
Plantning på dige hvor der er repareret. Frank undersøger plantning og giver Henrik besked hvis det er muligt. I så fald sørger Henrik for at indkøbe og plante.
 
Kim Christen oplyste at halm vognen vil blive fjernet omkring 1. Juni.
 
3.       Henrik oplyste at Claus Bælum har fået at vide af Krause at “TDC” diget skal nedlægges, og at han skulle betale selv for at diget bliver nedlagt.
Dette har han nægtet.
Frank undersøger med Krause om det kan have sin rigtighed. Da det får indflydelse på vores dige, hvis TDC diget nedlægges, skal vores dige tage mere vand.
 
4.       Kim prøver at finde en løsning på hvordan vi får en spot monteret på traileren, så der kan komme lys på, og sørger for at få det udført, evt i samarbejde med Henrik Nielsen.
 
Således opfattet
Frank Due
Næste møde : 28 juni klokken 18:00 på Reersø Kro 
Referat Reersø Dige-/ Pumpelag d. 31. Maj 2022. 
Tilstede: Kim Christens, Frank Due, Niels Erik Jensen, Henrik Nielsen, Peter Hansen
Dagsorden:
1.      1. Generalforsamling den 20. August 2022, kl. 10.00 på Reersø Kro.
2. Information fra Frank Due, hvad der er sket siden sidst.
3. TDC diget
4. Trailer til boxwall
 
1.       Vi talte om hvad vi ville i forbindelse med den næste generalforsamling.
Vi har stadig problem med at få nyhedsmail til at virke.
Bent prøver at få det op at stå sammen med Michael Ballhausen.
IT firmaet mener ikke at det er dem der har oprettet den mailchimp som er det som styrer nyhedsbrevet.
Michael Ballhausen mener at årsagen er at der har været en software opdatering, som ikke har “fornyet” mailchimp`en..
Så vi prøver at få fat i listen over dem der har bedt om nyhedsbrev. Hvis ikke nyhedsbrevet kan komme til at virke, må vi så manuelt sende til de mailadresser som har meldt sig til, hvis denne kan skaffes.
 
2.       Frank har haft kontakt med GeoPartner, idet Lærkevej 1, undrer sig over at være pålagt partsbidrag, samt at Peter Hansen er røget ud. Dette kommer af at GeoPartner har haft en bunden opgave, hvor de har lagt deres digitale kort oven på det gamle kort fra 1985. Og her er interessegrænsen ind over Lærkevej 1. Samtidig har informationen været at vejen ikke betaler parts bidrag, og derfor har man på stedet, hvor Peter Hansen bor, fået fjernet hans partsdele.
 
Vi har fået mail fra Henrik Steinke ang. plastikspuns. Her er vores holdning at det er kommunen som ønsker dette, så hvis der skal laves en beregning må det være kommunen som bestiller og betaler dette.
 
Henrik Steinke har talt med Krause som mener han skal vente med landzonetilladelse, i forhold til en samlet ansøgning efter puljeansøgningen.
 
Stendigerne som er faldet sammen, her havde Frank fået at vide at man godt kunne hæve de bestående, men bestyrelsen mente at det var bedre at lægge nye sten oven på. Frank forhører sig hos entreprenørerne om en pris på genopbygning, og forhører sig hos Krause om det er noget som der skal ansøges om.
 
Plantning på dige hvor der er repareret. Frank undersøger plantning og giver Henrik besked hvis det er muligt. I så fald sørger Henrik for at indkøbe og plante.
 
Kim Christen oplyste at halm vognen vil blive fjernet omkring 1. Juni.
 
3.       Henrik oplyste at Claus Bælum har fået at vide af Krause at “TDC” diget skal nedlægges, og at han skulle betale selv for at diget bliver nedlagt.
Dette har han nægtet.
Frank undersøger med Krause om det kan have sin rigtighed. Da det får indflydelse på vores dige, hvis TDC diget nedlægges, skal vores dige tage mere vand.
 
4.       Kim prøver at finde en løsning på hvordan vi får en spot monteret på traileren, så der kan komme lys på, og sørger for at få det udført, evt i samarbejde med Henrik Nielsen.
 
Således opfattet
Frank Due
Næste møde : 28 juni klokken 18:00 på Reersø Kro 
Referat Reersø Dige-/ Pumpelag d. 6. Maj 2022. 
Tilstede Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Hans Peter Hansen, Frank Due
Vi drøftede spørgsmålet om e-mail samt hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Bestyrelsen ærgrede sig over at vi ikke kunne få opbakning fra medlemmerne om at fortsætte generalforsamlingen, da flere var kommet langt fra og dermed spildte deres tid, og ikke fik noget ud af mødet.
 
NEJ havde talt med Jan Krause. Han bad os om at skrive en ansøgning om at få lovliggjort de sten der var lagt ved Vilhelmsvej. Frank Due skriver og sender rundt til de andre bestyrelsesmedlemmer før det sendes til Krause.
 
Vi drøftede muligheden for at køre traileren med boxwall, Kim Christens har en traktor som han kan anvende, men han mangler et træktøj, så det betaler Dige- / Pumpelaget. Kim skal desuden have traileren opmagasineret.
 
Henrik Nielsen, sørger for at indkalde til treparts samtale med beredskabet, det frivillige beredskab og dige pumpelaget, om boxwallèns opsætning ved oversvømmelse.
 
NEJ skaffer en ny partsliste fra kommunen, så vi har den til generalforsamlingen 20 august 2022.
 
Vi talte om at lade vores rådgiver Henrik Steinecke fortsætte med sit arbejde, som vil sætte os i stand til at søge fondsstøtte i oktober.
Når vi har fået hans udarbejdede materiale lister beslutter vi på næste bestyrelsesmøde hvilke entreprenører vi vil kontakte.
 
Næste møde er aftalt til 31. maj kl 19:00
 
Således opfattet.
Frank Due
Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg
DATO 7. april 2022
SAGSNR.
17-047068K
Kontakt
Sagsansvarlig:
Jan Krause
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 52 37
Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
 Referat af møde med Reersø dige- og pumpelag 7. april 2022
Deltagere ved mødet:
Reersø dige- og pumpelag: Niels Erik Jensen, Frank Due, Henrik Nielsen, Kim Christens, Peter Hansen (afbud), Henrik Steinecke(kystrådgiver), Bent Frederiksen (afbud).
Kalundborg Kommune: Charlotte Sondh, Mikkel Lerbech Jeppesen, Jan Krause.
Dagsorden:

• Status på sagen i Kalundborg Kommune
Som følge af sidste møde, hvor laget oplyste at samarbejdet med NIRAS var stoppet og der var andre overvejelser i gang har kommunen ikke arbejdet videre med projektet udover de spørgsmål der var som følge af mødet.
• Etapeinddeling i forhold til en afgørelse vedr. det kommunale fællesprojekt pga den økonomiske byrde det samlede projekt løber op i.
Af referat fra sidste møde fremgår, at såfremt der er enighed i dige- pumpelaget om dele af det foreliggende myndighedsprojekt, bidragsfordelingen og der foreligger samtykkeerklæringer fra eventuelt berørte lodsejere kan delsager eventuelt behandles som almindelige kystbeskyttelsessager og altså ikke som et kommunalt fællesprojekt. Der indsendes ansøgning som normalt. Prioritering af projekt drøftes med kommunen inden myndighedsansøgning udarbejdes.
Evt. kunne overvejes at lave en samlet ansøgning og behandle sagen samlet og i en tilladelse arbejde med en tidsplan for de enkelte etaper. Væsentligt at tilladelse fra KK kun gælder i tre år. Ved sidste generalforsamling blev de enige om, at projektet som helhed blev for dyrt for parterne.
• Statens pulje til kystbeskyttelse
Puljer til kystbeskyttelse (Reersø området er berettiget til at søge om pujler til projektet jf. vedhæftet bilag til bekendtgørelse)
Tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, se bekendtgørelse Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse (retsinformation.dk)
Af bekendtgørelse fremgår forskellige kriterier. Der bliver mulighed for at søge støtte, denne gang fra en pulje på 290 mio. kroner. Der er dog endnu ikke åbnet for ansøgninger til 2022-puljen, og ansøgningsfristen er heller ikke fastsat endnu. Henrik forventer at man kan få svar i slutningen af 2022.
Anbefaler i forbindelse med puljerne, at der søges om et samlet projekt. Projektet er på nuværende tidspunkt godt beskrevet, men der er fortsat nogle mangler. Pengene fra puljerne er kun til anlægsprojektet, ikke til projektering og rådgivning.
Plan fremadrettet: Det tages op i bestyrelsen, at der ansøges om hele projektet, så det potentielt er muligt at få midler til det hele. Dette bliver orienteret om på næstkommende generalforsamling, da situationen har ændret sig. Der indhentes overslag fra entreprenører, så man kan få en opdateret prissætning på projektet inden ansøgning. Kommunen spørger ind til Niras’ overvejelser om hævning af vejen kontra spånsvæg.
Projektet er blevet fremmet første gang, men det er ikke sendt i høring hos borgerne. Det forventes ikke, at puljen er en tidsbegrænset bevilling, men der bør indskrives i tidsplan et forbehold for, at myndighedssagen kan blive påklaget. Projektet sendes først i høring, når man er længere i processen. Kapitel 1a sag kan rejses for at få et projekt igennem, til trods for at et mindretal er imod det.
Sagen skal køres som kapitel 1a, da nogle samtykkeerklæringer ikke forventes at kunne opnås. Også et krav for, at man kan søge puljen.
• Lån til projektet via kommunekredit
I forhold til kommunegaranti har kommunen tidligere svaret på dette.
Kommunegaranti i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt
På baggrund af forespørgsel om betingelserne for at ansøge om en kommunegaranti, har kommunen undersøgt sagen nærmere herunder om vedtægterne er tinglyst pantstiftende på ejendommene. Dette har vist sig at være tilfældet. Følgende skal fremsendes til vurdering hos Kalundborg Kommunes, Team økonomi og Udbud på mail bolig@kalundborg.dk hvis og såfremt, Reersø Dige- og pumpelag ønsker at ansøge om en kommunegaranti. Der kan læses mere om kommunegaranti på https://www.kommunekredit.dk/laan/laan-til-selskaber/ og vedr. eksempler på betragtninger vedrørende garantiprovision https://www.ey.com/da_dk/power-utilities/kommunegaranti-fastsaettelse-af-garantiprovision .
Oplysninger der skal fremsendes til vurdering:
• Ansøgning om kommunegaranti
• Projektbeskrivelse
• Lånetilbud fra kreditselskab
• Vedtægterne for Reersø Dige- og pumpelag
• Seneste regnskab
• Budget for kommende år
Udgifterne/forrentningerne vil afhænge af lånetilbuddet, så det kan vi desværre ikke oplyse om. Her skal Reersø dige-og pumpelag kontakte Kommune-Kredit for nærmere oplysninger.

• Momsfritagelse i projektet
Skatterådet har afsagt en kendelse om spørgsmålet. Skat.dk: Moms – kommune – kystsikringsarbejder – bidrag fra lodsejere – tilskud til kystsikringslag
Når det er kommunen som udfører kystsikringsarbejdet fremgår det af kendelsen, at
Spørgsmål
1. Kan det bekræftes, at X kommune ikke er momspligtig i de tilfælde, hvor kommunen udfører kystsikringsarbejder og efterfølgende opkræver hel eller delvis betaling hos lodsejerne, idet der er tale om en myndighedsopgave, og X kommune derved ikke er en afgiftspligtig person?
2. Kan det bekræftes, at der ikke opstår momspligt, når X Kommune ønsker at bidrage med et årligt driftstilskud til Kystsikringslaget?
Svar
1. Ja
2. Ja
Pumpelaget er momsregistreret, derfor får de momsen igen.
• Vedtægtsændringer som følge af gennemførsel af det fælleskommunale projekt
Nyeste vedtægtsændringer skal tinglyses. De nyeste vedtægtsændringer er underskrevet af kommunen, de tilsendes pumpelaget.
• Væsentlighedsvurdering af projektet
I forbindelse med udarbejdelse af NIRAS projektoplægget blev foretaget en væsentlighedsvurdering (kommunens notat af 7. februar 2020. Vi kan godt risikere, at den skal genbesøges, fordi området udvikler sig og kravene bliver strammere.
Kalundborg Kommune genfremsender væsentlighedsvurdering til Henrik.
Konklusion fra vurderingen februar 2020:
Naturtyper og arter omfattet af EU-direktiverne for habitat- og fuglebeskyttelse ikke vil
blive påvirket negativt ved kystsikringsprojektet med hævning af Reersøvej, forudsat at
anlægsarbejdet sker i respekt for terrænet og f.eks. køreplader anvendes. Dette vil blive
reguleret som vilkår i en senere § 3-dispensation.
• Tidsplan for afgørelse vedr. projektet.
Der foreligger pt. ikke tidsplan for afgørelse, da endelig ansøgning ikke er afklaret.
Væsentligt at der afsættes i hvert fald et halvt år til sagsbehandling, da der skal gives §3-dispensationer og landzonetilladelser.

• Eventuelt
• Evt. Claus Bælum har rejst forslag om at lave et tiltag på den sydvestlige side af Reersø. Det koordineres internt i pumpelaget.
• Evt. stensætninger i vestlige side på Claus’ areal, tidligere TDC-areal. Det er TDC som har stået for at lave det efter Bodil, mener det var Skovgaardentreprenøren i Høng som blev hyret. Formålet var at forhindre vandet i at løbe baglæns ind i afvandingskanalen.
Med venlig hilsen
Jan Krause
Sagsbehandler, Konsulen
Referat Bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag 3. Marts 2022.
1.      Sikring af dige og vej.
Vi talte om svaret fra Krause, hans tilbagesvar er vi meget utilfredse med. Ikke mindst fordi han mener hele projektet skal tages som en helhed. Hvor vi mener at vi bestemmer hvordan det skal udføres. Nemlig ved at tage det etapevis.
Vi tager kontakt, når vi har fået talt med en rådgiver. I den forbindelse holder vi et indledende TEAMs opstartsmøde fredag den 1. marts kl 17:00 med Henrik Steinecke, fra Kyst- Havneviden.
 
2.      Bemanding af mandskab med boxwall
HN kørte hele natten på på øen med beredskabet/Brandvæsnet. Da de sent på aftenen opdager, at vandet stiger, måtte de bruge 3 kvarter på at få traileren ud af laden, hvor den opbevares.
Det aftaltes at flytte traileren op i Kim Christens hal. Samme betaling som vi hidtil har givet.
Så vi må finde ud af hvem der kan køre med traileren.
Peter Hansen tilbød sig og vi spørger Kim Christens, om han vil og hvad han skal have i “til rådigheds beløb”.
Samtidig skal vi have sat lys på traileren.
 
Vi (HN) tager initiativ til at indkalde til et fælles møde det lokale beredskab, Kalundborg Brand og redning samt Dige- Pumpe laget.
 
3.       
Kims aflønning for pasning af pumpehus
Da Kim går på efterløn vil han blive modregnet 1 til 1, så vi må finde en løsning. (må vente da Kim var syg)
 
4.      Kasserer og regnskabsfører situation
NEJ og Bent har nu begge adgang til konti
Pengene skal overføres til Dragsholm sparekasse, det vil Bent sørge for.
 
5.      Andet.
Valg af bestyrelses medlemmer på generalforsamlingen. Vi lægger op til at få valgt medlemmer så vi har et fuldt bestyrelseshold inkl. suppleanter.
 
Budget, bestyrelsen indstiller at vi fastfryser landbrugernes partsbidrag på det nuværende niveau (36,75) i fremtiden. I dag ligger værdierne i sommer- & fastboende huse. Hvilket land brugerne har været utilfredse med i flere år. Så ved en fastfrysning, vil vi kunne få bilagt den diskussion.
Sommerhus og fastboende stiger til 60,- pr. part. Da vi skal have lagt penge til side, til de store investeringer vi skal til at starte på. Det er også besluttet at vi sætter bidraget ned lige så snart det er muligt.
 
NEJ havde fået en del mailadresser, NEJ taler med Michael og får ham til lægge dem ind.
 
Således opfattet
Frank Due
Referat bestyrelsesmøde Reersø Pumpelag 12. Januar 2022.
Tilstede: Niels Erik Jensen (NEJ), Peter Hansen (PH), Kim Christens (KC), Henrik, Frank Due(FD)
 
 Dagsorden.
 
1.      drøftelse af tilbud fra Niels Kæmpe ang. Vedligehold.
FD fortalte at begge tilbydere havde foreslået at lægge sten i hullet ved Hjejlevej.
Vi diskuterede om det var muligt/lovligt.
Vi blev enige om at få lagt stenene i hullet samtidig med rep. af diget.
Vi blev enige om at FD kontakter Lokalrådet mht bord/bænke og vil give opgaven til Kæmpe på Vilhelmsvej og ved Hjejlevej, samt det N/V dige
                                            Desuden skal der et tredje læs sten til midten
 
2.      Drøftelse at hvor vi skal sætte ind med forbedring af sikring imod indtrængning af vand ved stormflod, eller vandstands stigning.
FD kontakter MD og Krause ang. en tidstermin samt fordeling af opgaven.
Hvis vi får et positivt tilsagn, vil det nordvestlige dige have første prioritet.
 
3.      Vedtægter til Klb. Kommune.
Du sender de opdaterede vedtægter og beder om på skrift at se kravet om tinglysning.
 
4.      Arbejdet udført vedr. slåning af diger.
Henrik påpegede at der ikke var slået på begge sider af diget.
FD nævner det for Kæmpe.
 
5.      Andre sager.
Netbankforsikring NEJ foreslår at vi fortsætter i TOP Danmark også med denne forsikring.
Bent som bogholder/kasserer fortsætter.
Rådgiver søgning tages op på næstemøde, FD kontakter Sikker Kyst.
 
Bidrag , bestyrelsen blev enige om at foreslå en fastfrysning af bidragssatsen for landbrugerne, fremtidige stigninger i bidragssatsen pålægges herefter alene for sommerhus-/fastboende.
Henrik kontakter sit bagland for at få det konfirmeret.
6.     Evt.
Generalforsamling er aftalt til 9. April kl 10:00 på Kroen
 
Næste møde onsdag,    2022 klokken 18:00
 
Således opfattet
Frank Due
 
Referat, Dige- Pumpelaget 3. November 2021.
 
Tilstede: Niels Erik Jensen (NEJ), Peter Hansen (PH), Kim Christens (KC), Henrik, Frank Due(FD)
 
DAGSORDEN:
 
Punkt 1: Stillingtagen til tilbud ang. Slåning af diger.
 Vi vælger at anvende tilbuddet fra Niels Kæmpe, FD kontakter begge både Kæmpe & Chresten.
NEJ aftale med Ballhausen at skrive til beboerne når vi slår og informere om at de ikke må skatte noget på diget.
 
Punkt 2: Fremtid ang. Sikring/vedligehold af diger.
 Jan Dietrich har talt med Ballhausen om hvor vi står. NEJ har spurgt Krause, og har aftalt at vi tager kontakt til Niras.
Vi er enige om at starte med at hæve vejen, eller slå spuns ned, alt efter pris.
Desuden skal vi have godkendt de ting der er udarbejdet
FD sagde at vi først skal vælge at kontakte nogle rådgivere for at finde den vi skal samarbejde.
Vi kontakter forskellige kontakter og vælger på næste møde, hvem vi skal henvende os til.
Vedligehold ; FD spørger Kæmpe og Chresten ang rep af diget.
 
Punkt 3 : Vi udfylde papirer til sparekassen, alle med bringer kopi af sygesikringsbevis og kørekort, gælder ikke Henrik.
FD afleverede kopi. PH afleverede kopi. KC sørger for at NEJ får det.
NEJ udfyldte papirerne til Dragsholm Sparekasse
 
Punkt 4: Andre sager
Bemærkninger til referat fra sidste møde;
Bent Frederiksen har fremsendt tilbud, til at fortsætte som kasserer frem til generalforsamlingen.
Dette har vi accepteret.
 
Claus Bælum forespurgte om han måtte sætte en bro op så han kunne køre over med en MTV for at komme over og slå på den anden side.
Vi blev enige om at nægte dette, da det ville medføre at mange af grundejerne langs kanalen ville kræve det samme.
 
Henrik havde fået et tilbud på frekvensomformer til pumpen, fra JK El. KC var imod at bruge pengene, da han ikke mente det var værd at bruge så mange penge. På nuværende tidspunkt sætter vi det ikke i værk.
 
NEJ har ikke ikke fremsendt opdateret vedtægtsændringer til kommunen. NEJ kontakter Michael Ballhausen og Bent for sammenskrivning.
 
FD kontakter Charlotte ang @boks. Samt regler for kommunegaranti.
 
FD havde fået oplyst at det var Lokalrådet som har sat bænksæt op.
 
FD spurgte lige ud om NEJ kun sad her for at spare for bønderne. Svaret er nej. Hvilket bekræftes af de andre medlemmer.
FD sagde at han ikke mente bestyrelsen har vist rettidig omhu. Bestyrelsen var ikke enige i argumentet da det var godkendt af generalforsamlingen, undervejs.
 
Punkt 5 : Eventuelt.
 
Næste møde onsdag, 12. Januar 2022 klokken 18:00
 
Således opfattet
Frank Due
Emner/dagsorden: Møde med Kommunen 29. September 2021 kl. 17:00.
1.
 Vedtægtsændringer, her mangler vi årets, samt tidligere års vedtægtsændringer signeret af Martin Dam.
 Kommunen har tidligere vedtægter, men det er gået op for dem at vedtægter skal tinglyses. Dette vil koste     omkring 25 – 50.000,-
Dige- Pumpelaget indskriver alle 3 ændringer i et endelig vedtægt som sendes til kommunen.
 
2.
NIRAS, her har vi stoppet samarbejdet med NIRAS, så vi skal have en drøftelse med Jer om hvad vi har os at gøre, med rapporten, og hvad forretnings gangen herefter skal være i samarbejde med Jer, evt udarbejdelse af en tidsplan.
Der skal indsendes et projektforslag samt økonomisk fordelingsplan Præsentere for kommunen inden så vi kan få hjælp til at udarbejde.
Derefter skal der gives en kendelse, før den går til politisk behandling.
Der kan være områder som ikke er lovliggjort., som skal rettes til i projektet.
 
3.
Tekst på skatte billet, der blev på generalforsamlingen fremført ønsker/krav om at det fremgår af skattebilletten, hvad en partsandel koster samt hvor mange andele man har.
Der kigges på det og kommunen vender tilbage.
 @boks, kan vi få fremsendt indkaldelse til generalforsamling. Michel mente ikke det kunnelade sig gøre. Charlotte mente EOS kunne oplyse de. Eller om det kunne gøres på anden måde.
                                                      
4.
Stigning på 5%, prisen er ikke steget siden 2016, og der har ca været en prisstigning (inflation) på 5%, så dette skal indregnes på skattebiletten. Dette skal aftales med kommunen senest 1. Oktober.
e.boks (indkaldelse til generalforsamling o.l)
Vi fremsender generalforsamlings referat,
 
5.
Ændring af partspris fordeling. Bønderne er utilfredse med at skulle betale for projektet. Kan vi i bestyrelsen og på en efterfølgende generalforsamling beslutte en anden sats for bønder/sommerhus/fastboende
Vi kan bestemme om hvordan og derefter godkende på generalforsamling.
 
6.
Kommunegaranti, hvilke muligheder har vi for en kommune garanti i forbindelse med projektet?
NEJ har tidligere fået at vide at vi kun kan få for 1 år ad gangen.
Nu er der kommet regler om at kommunen kan opkræve provision for garantien.
Vi får sendt reglerne for kommunegaranti.
 
7.
Udgift til vejen. Vil kommunen betale for forhøjelse af Strandvejen, evt spunsvæg, hvis det bliver beslutningen
Krause mener at kommunen skal vedligeholde vejen, men forhøjelsen er kystbeskyttelse.
 
8.
Udbud, kan kommunen stå for dette
Kommunen mener at det er den rådgiver vi vælger skal udarbejde udbud. Og derefter bliver betalingen delt ud på alle ejere..
9.
Flytning af bord, der er anbragt et bord/bænk sæt i diget, ved den offentlige strand. Dette har givet et         stort slid på diget, så her må vi bede kommunen om at flytte det..
Det er ikke kommunens.
Jeg laver et opslag på Reersø siden
 
NEJ. Spurgte til hvem han skulle fremsende til. Vi sender til Jan.Krause@Kalundborg.dk
 
Således opfattet.
Frank Due 
Referat, Dige- Pumpelag bestyrelsesmøde 9. September 2021.
Mødedeltagere: Niels Erik Jensen, Kim Christens, Peter Hansen, Frank Due, Henrik Nielsen.
 
Punkt. 1 Konstituering af Kasserer.
NEJ foreslog i denne forbindelse at vi kun anvender en enkelt sparekasse i stedet for som i dag 2. Foreslog Dragsholm Sparekasse.Bestyrelsen er enig i dette.
NEJ, havde ikke talt med Gitte.
KC, har talt med Rune om det med at være kasserer. Han skal lige høre fra Bent hvad det drejer sig om, før han siger ja, til det.
NEJ, tager kontakt til Gitte.
 
Punkt 2. Evaluering af generalforsamling.
NEJ, har endnu ikke fået noget svar retur fra kommunen på de emner som vi havde oppe på Generalforsamlingen, vedtægtændring, 5% stigning osv.
KC, får en stigning på sin godtgørelse til 2 x 20.000,- plus moms. Fra januar 2022
 
Kontakt til kommunen.
Vedtægtsændringer
NIRAS
                           Beslutning ud fra rapporten ?
Tekst på skatte billet
Stigning på 5%
e.boks (indkaldelse til generalforsamling o.l)
Ændring af partspris
Kommunegaranti
Udgift til vejen
Udbud, kan kommunen stå for dette.
Flytning af bord
 
Punkt 3. Fortsættelse af fremtidigt arbejde med diger.
Betalings model
Valg af projekt fra rapporten
Vedligehold af diger, Ved Hjejlevej. Sten på det Nordlige dige. Slåning af diger. (Henrik fremsender tilbud) 12.000 for det nordvestlige dige, 58.000,- skovhusvej + dige 5. + moms. (Frank kontakter 2 andre)
NEJ, kontakter GSC ang dybden af kanalerne. Fjernelse af sandophobning ved pumpehuset. HN, forslog at få et uforpligtende tilbud på at få en frekvens omformer/styring til pumperne.
(HN kontakter JK EL & Køl)
 
Punkt 4. Andre sager
 
Således opfattet.
Frank Due
 
Den 28. aug. 2021 ved Niels Erik Jensen <nej@neservice.dk>:
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Reersø Dige og Pumpelag. D. 28-8-2021 kl. 1200 på Reersø kro.
 
Punkt. 1: Valg af formand.
 
Punkt 2: valg af kasserer.
 
Punkt 3: Andet.
 
Punkt 4: Næste møde.
 
Ad punkt 1: Niels Erik Jensen genvalgtes.
 
Ad punkt 2: Ingen blev valgt, men det vedtoges at outsorce arbejdet med bogføring, men formanden ønsker en fra bestyrelsen der skal have kontakten til den eksterne og en der kan betale og modtage regninger.
 
Ad punkt 3: bestyrelsen besluttede at forsøge at afholde et møde med relevante person eller personer i Kalundborg Kommune for at få opklaret hvorfor tingene går så langsomt.
 
Ad punkt 4: Næste møde d. 9-9 kl. 1900 på Reersø kro.
 
Sådan opfattet af Niels Erik Jensen.
Referat Dige-/pumpelag 26. maj 2021.
Projektet er sendt til kommunen. Krause er svær at få en udtalelse fra. Han har krævet at GeoPartner kommer ind i det. Samtidig har han ønsket at involvere en advokat.
Regningen skal betales af os. Så det er Niels Erik utilfreds med.
Vi har bestilt en rapport 1A.
Det er lagt over til kommunen som skal køre projektet. Offentlig hørelse vil først komme efter sommerferien.
Da der også skal komme en partsfordeling, inkl ledningshaverne.
Fordelingen er 3000 landbrugere 15000 sommerhusejer andele.
Dette gør også at fordelingen er ud fra dette.
Der er krav om at følge med udviklingen, ved vedligehold og udbygning.
Der var en længere debat ang fordelingen, landboerne vil godt betale mindre, evt helt slippe for betaling.
NEJ. foreslog 10% til landboerne og 90% for sommerhusene.
Vi kan komme med en indstilling til kommunen, men i sidste ende kan kommunen fastlægge beløbet.
Michael kommer med beregning, på hvad en part vil koste pr år pr part
Budget: det foreslås en fremskrivning på 5% sidste justering var i 2016. I forhold til forbruger indekset er det steget 4,7% siden 2016. Skal forelægges Generalforsamlingen
Vi blev enige om at slå græsset 1 til 2 gange om året, som det blev foreslået på sidste generalforsamling.
Reersø Haveservice giver et tilbud på arbejdet med at slå digerne.
Økonomi: Regnskaber er blevet underskrevet.
Generalforsamling: det blev besluttet til 18. Septemper kl 10:00 formøde kl 9:00
NEJ indkalder til bestyrelsesmøde inden  Generalforsamlingen. 11. August 2021 kl 19:00
 
Således opfattet
Frank Due
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 29. 10. 2020 på Reersø Kro. 
Bestyrelsen konstituerede sig således:
 
Niels Erik Jensen, formand. 
 
Bent Frederiksen, repræsentant for sommerhusejerne, kasserer, afløser Peter Hansen. 
 
Kim Chrestens, repræsentant for landbrugerne.
 
Peter Hansen, repræsentant for sommerhusejerne, sekretær, afløser Kim Chrestens. 
 
Henrik Jensen, suppleant for landbrugerne. 
 
Frank Due, suppleant for sommerhusejerne. 
 
 
1. Evaluering af GF. : livlig debat om emner der kunne have medført en skarp tone, blev styret godt af en myndig dirigent. 
 
2. Bestyrelsen opfordrer formanden til at have dokumentation for lovligheden af den opstillede drænpumpe som på generalforsamlingen blev påklaget af Flemming Rasmussen.
 
3. Status, digeprojekt.
Endelig digekonstruktion er ikke fastlagt, der har været afholdt med Niras vedr. evt. tilbagetrukket dige, dette dige skrinlægges og Niras honorarkrav, kr. 30.000,-  herfor tilbageholdes. 
Vest. er meget opmærksom på Niras honorarkrav. 
Formanden retter henvendelse til Niras for status – økonomisk og tidsmæssigt for at sikre at projektet snarest kan gå til myndighedsbehandling. 
 
4.. status, økonomi. Indestående 29. 10.:
Sparekassen Sjælland,   567.968,-
Dragsholm Sparekasse, 454.238,-
 
Myndighedsgodkendelse, estimeret: 330.299,- .
 
5. Det har trukket ud med oprensning af kanalerne K.C. Er blevet lovet at arbejdet udføres inden 14 dage. 
Smeden mangler stadig at gøre den nyrenoverede pumpe helt færdig, han er meget sendrægtig trods rykkere. 
 
6. B.F. Påtog sig kassererposten under forudsætning af at han fik en bogholder til, på timebetaling, at udføre det daglige arbejde, idet han kunne se at han ikke kunne løfte den opgave alene. Bestyrelsen bevilgede dette. 
 
 Således refereret. 
 
Peter Hansen
 Sekretær. 
Referat for bestyrelsesmødet i Reersø Pumpelag, afholdt søndag d. 09 juni 2019.
Deltagere: Niels Erik Jensen, Bent Frederiksen, Henrik Nielsen, Peter Hansen og Mikael
Ballhausen (referent) samt endvidere deltog Klaus Sell (ks@klaussell.dk)
1. Klaus orienterede om situationen og det foreslås at området reetableres branden men
med en skråning på 1.5 (1 meter ud fra kronekant og 1,5 m ned) samt at der foreslås
en vedtægtsændring fra 0,75 til 1,50 på hele pumpelages område.
Vi meddeler alle de involverede skriftlig at området reetableres undtagen Flemming
der behandles særskilt.
Overfor Christens beder vi ham om at reetablere området på hans regning medens
ændring af hældningen betales af pumpelaget.
Der blev på mødet der aftalt følgende plan:
 Klaus udfærdiger brev til kommunen hvor vi beder om at lave en
vedtægtsændring fra 0,75 til 1,5
 Klaus udfærdiger brev til Flemming
 Klaus udfærdiger brev til de andre lodsejere
 Mikael leverer adresser til Klaus ud fra en liste over involverede matrikeller
 Niels Erik indkalder Christens til møde
 Mikael rykker Ann Marie for status på digitaliseringsprojektet
 
Referat for bestyrelsesmødet i Reersø Pumpelag, afholdt onsdag d. 17 april 2019.
 
Deltagere: Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Anette Hansen, Peter Hansen og Mikael Ballhausen (referent) samt endvidere deltog Klaus Sell
 
1.    Behandling af mødet med Kalundborg kommune. Referatet fra mødet blev gennemgået (vedhæftet nederst i referatet).
 
a.    Vedtægtsændringer vedr. hældning på kanalen og der er et krav at det skal på ekstraordinær generalforsamling inden den 11. juni 2019. Det blev på mødet besluttet at det i første omgang gælder ændring af udformning af sydsiden. Niels initierer følgende snarest:
                                       i.     få en landinspektør ud og få sat alle skælpæle op således at der ingen tvivl er omkring de berørte arealer
                                      ii.    tage kontakt CSC for at få en løsning på hældningen og finde ud af mulige løsninger – der skal naturligvis tages hensyn til tid og økonomi
b.    Indkalde til møde med de berørte før generalforsamlingen
 
2.    Opfølgning fra generalforsamling
a.    Forsikring – Niels Erik orienterede om at der var tegnet en bestyrelses forsikring med en dækning på 2 mio kroner pr. sag
b.    Slåning af digerne skal ændres i vedtægterne således at det er op til bestyrelsens vurdering om hvorvidt der skal foretages en slåning af et dige
c.    Kommunikation – punktet blev diskuteret men der var ingen konklusion
 
3.    Gennemgang af kystsikringsprojektet. Mikael gennemgik status på mødet hvor næste skridt er at få udarbejdet en endelig rapport (inklusiv økonomi) der skal sendes til høring. Mikael foreslog en model at indkaldes til et informationsmøde således at det gerne skulle lette den efterfølgende høring. Punktet prioriteres i forhold til vedtægts- ændringerne hvilket nok vil betyde efter sommerferien
 
4.    Pumpevandstanden justeres idet der var enighed i at vandstanden umiddelbart var for høj.
 
5.    Besigtigelse af afvandingskanalerne. Der blev aftalt en gåtur anden påskedag mandag klokken 10 med møde på Landervejen ved overløbet. Kim, Henrik og Mikael deltager og der vil blive taget billedmateriale således at det letter det efterfølgende arbejde.
 
6.    Bestyrelsen konstituerede sig således at Niels Erik fortsætter som formand og Peter som kasser.

 
 
Fra: Sara Andersen [mailto:Sara.Andersen@kalundborg.dk]
Sendt: 15. april 2019 14:39
Til: Niels Erik Jensen; ks@klaussell.dk
Cc: Allan Ambrosius Kristensen
Emne: Referat af møde med Reersø Pumpelag 15.04.19
 
Hej Niels Erik og Klaus
 
For en god ordens skyld sender jeg jer lige referat af mødet fra i formiddags:
 
Møde med Niels Erik Jensen og Klaus Sell ang. vedtægtsændringer for Reersø pumpelag som led i lovliggørelsessag af oprensning af pumpekanalen i november 2018.
Til stede fra kommunen: Allan Kristensen og Sara Andersen
 
Arbejdet, der er udført, er i strid med vandløbsloven idet der er rettet på vandløbets skikkelse uden myndighedens tilladelse, skikkelsen er beskrevet i lagets vedtægter § 2.
Der er tale om at brinkerne er gjort stejlere og at arbejdsbæltet er gjort bredere i sommerhusområdet.
Dette vurderer kommunen er ud over hvad der betegnes som normalt vedligehold, som bl.a. omfatter oprensning af mudderaflejringer på kanalbunden og afklippede grene der forhindre maskinen i at køre i arbejdsbæltet.
 
Der er to ting som bestyrelsen ønsker at ændre i vedtægterne.
 
Anlægget:
På stækningen fra Landervejen til Pumpestationen skal anlægget være stejlere, så det ændres fra at være 1,5 til at blive 0,75. Stationeringen er ca. 2411-2734 (en strækning på ca. 323 m- dette skal måles efter i felten og angives præcist i vedtægterne)
 
Arbejdsbæltet:
På strækningen fra Landervejen til matrikel 29i, Reersø by, Kirke Helsinge skal arbejdsbæltet på sydsiden være 2 bredt, mens det vedbliver at være 1 m bredt på nordsiden.
 
Desuden skal vedtægterne indeholde en beskrivelse af hvordan brinkerne er sikret (græsbevoksning, net o.l.)
 
Disse vedtægtsændringer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i pumpelaget og derefter skal de behandles både teknik- og miljøudvalget og kommunalbestyrelsen.
 
Sideløbende skal der laves en reguleringstilladelse for vandløbet og en § 3-dispensation da vandløbet er § 3-beskyttet.    
 
Frist
Det blev på mødet aftalt, at vedtægtsændringerne skal med på kommunalbestyrelsesmødet i august, og hertil er der frist den 18. juni 2019.
Dvs. at Allan skal have vedtægtsændringerne til gennemlæsning en uge inden fristen (senest den 11. juni 2019).
 
 
Med venlig hilsen
Sara Andersen
Biolog
Direkte: 59 53 49 55
Email: sara.andersen@kalundborg.dk
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Referat for bestyrelsesmødet i Reersø Pumpelag, afholdt onsdag d. 17 april 2019.
Deltagere: Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Anette Hansen, Peter Hansen og Mikael Ballhausen (referent) samt endvidere deltog Klaus Sell
 
1.    Behandling af mødet med Kalundborg kommune. Referatet fra mødet blev gennemgået (vedhæftet nederst i referatet).
 
a.    Vedtægtsændringer vedr. hældning på kanalen og der er et krav at det skal på ekstraordinær generalforsamling inden den 11. juni 2019. Det blev på mødet besluttet at det i første omgang gælder ændring af udformning af sydsiden. Niels initierer følgende snarest:
                                       i.     få en landinspektør ud og få sat alle skælpæle op således at der ingen tvivl er omkring de berørte arealer
                                      ii.    tage kontakt CSC for at få en løsning på hældningen og finde ud af mulige løsninger – der skal naturligvis tages hensyn til tid og økonomi
b.    Indkalde til møde med de berørte før generalforsamlingen
 
2.    Opfølgning fra generalforsamling
a.    Forsikring – Niels Erik orienterede om at der var tegnet en bestyrelses forsikring med en dækning på 2 mio kroner pr. sag
b.    Slåning af digerne skal ændres i vedtægterne således at det er op til bestyrelsens vurdering om hvorvidt der skal foretages en slåning af et dige
c.    Kommunikation – punktet blev diskuteret men der var ingen konklusion
 
3.    Gennemgang af kystsikringsprojektet. Mikael gennemgik status på mødet hvor næste skridt er at få udarbejdet en endelig rapport (inklusiv økonomi) der skal sendes til høring. Mikael foreslog en model at indkaldes til et informationsmøde således at det gerne skulle lette den efterfølgende høring. Punktet prioriteres i forhold til vedtægts- ændringerne hvilket nok vil betyde efter sommerferien
 
4.    Pumpevandstanden justeres idet der var enighed i at vandstanden umiddelbart var for høj.
 
5.    Besigtigelse af afvandingskanalerne. Der blev aftalt en gåtur anden påskedag mandag klokken 10 med møde på Landervejen ved overløbet. Kim, Henrik og Mikael deltager og der vil blive taget billedmateriale således at det letter det efterfølgende arbejde.
 
6.    Bestyrelsen konstituerede sig således at Niels Erik fortsætter som formand og Peter som kasser.
 
Fra: Sara Andersen [mailto:Sara.Andersen@kalundborg.dk]
Sendt: 15. april 2019 14:39
Til: Niels Erik Jensen; ks@klaussell.dk
Cc: Allan Ambrosius Kristensen
Emne: Referat af møde med Reersø Pumpelag 15.04.19
 
Hej Niels Erik og Klaus
 
For en god ordens skyld sender jeg jer lige referat af mødet fra i formiddags:
 
Møde med Niels Erik Jensen og Klaus Sell ang. vedtægtsændringer for Reersø pumpelag som led i lovliggørelsessag af oprensning af pumpekanalen i november 2018.
Til stede fra kommunen: Allan Kristensen og Sara Andersen
 
Arbejdet, der er udført, er i strid med vandløbsloven idet der er rettet på vandløbets skikkelse uden myndighedens tilladelse, skikkelsen er beskrevet i lagets vedtægter § 2.
Der er tale om at brinkerne er gjort stejlere og at arbejdsbæltet er gjort bredere i sommerhusområdet.
Dette vurderer kommunen er ud over hvad der betegnes som normalt vedligehold, som bl.a. omfatter oprensning af mudderaflejringer på kanalbunden og afklippede grene der forhindre maskinen i at køre i arbejdsbæltet.
 
Der er to ting som bestyrelsen ønsker at ændre i vedtægterne.
 
Anlægget:
På stækningen fra Landervejen til Pumpestationen skal anlægget være stejlere, så det ændres fra at være 1,5 til at blive 0,75. Stationeringen er ca. 2411-2734 (en strækning på ca. 323 m- dette skal måles efter i felten og angives præcist i vedtægterne)
 
Arbejdsbæltet:
På strækningen fra Landervejen til matrikel 29i, Reersø by, Kirke Helsinge skal arbejdsbæltet på sydsiden være 2 bredt, mens det vedbliver at være 1 m bredt på nordsiden.
 
Desuden skal vedtægterne indeholde en beskrivelse af hvordan brinkerne er sikret (græsbevoksning, net o.l.)
 
Disse vedtægtsændringer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i pumpelaget og derefter skal de behandles både teknik- og miljøudvalget og kommunalbestyrelsen.
 
Sideløbende skal der laves en reguleringstilladelse for vandløbet og en § 3-dispensation da vandløbet er § 3-beskyttet.    
 
Frist
Det blev på mødet aftalt, at vedtægtsændringerne skal med på kommunalbestyrelsesmødet i august, og hertil er der frist den 18. juni 2019.
Dvs. at Allan skal have vedtægtsændringerne til gennemlæsning en uge inden fristen (senest den 11. juni 2019).
 
Sara Andersen, Kalundborg Kommune
 
Referat for bestyrelsesmødet i Reersø Pumpelag, afholdt mandag d. 11 marts 2019.
Deltagere: Niels Erik Jensen, Kim Christens, Henrik Nielsen, Anette Hansen, Peter
Hansen og Mikael Ballhausen (referent)
1. Vi bliver nød til at foretage en besigtigelse af området sammen med Christens for
at finde en løsning dels med hældning af diget samt omkring skelpæle. Niels Erik
indkalder til møde.
2. Renovering af den anden pumpe sættes i gang. Niels Erik kontakter reparatør.
3. Økonomien blev gennemgået og godkendt.
4. Generalforsamling bliver den 13. april 2019 på kroen klokken 10:00. Bestyrelsen
mødes klokken 09:00. Niels Erik checker med Michael Fog om han kan påtage sig
dirigent rollen.
5. Mikael forfatter brev til matriklerne på Bents liste hvor de bedes bringe forholdene
i orden snarest. Såfremt dette ikke sker vil arbejdet blive sat i værk på deres
regning.
6. Niels Erik orienterede kort om at der har været afholdt møde med Kalundborg
kommune vedr. digitalisering af pumpelaget medlemmer. Det vil på sigt hjælpe
arbejdet idet alle informationer vedr. bl.a. den enkelte matrikel vil være
elektronisk tilgængelig. Alle ændringer vil ligeledes automatisk blive opdateret
f.eks. hvis en matrikel opdeles i 2 matrikler.
 
Referat for bestyrelsesmødet i Reersø Pumpelagt, afholdt lørdag d. 1. marts 2014.
 
Deltagere: Niels Erik Jensen, Peter Hansen, Kim Christens, Bent Frederiksen, Anette Hanse og Mikael Ballhausen (referant)
Dagsorden:
1.      Status – bordret rundt
2.      Gennemgang af regnskab
3.      Evt.
 
Pkt. 1
Mikael:             Nu er hjemmesiden opdateret med information om den kommende generalforsamling.
Mikael påtog sig opgaven at følge op på Niras med henblik på den kommende generalforsamling
Peter:                Peter beklagede at han grundet flytning af hans forretning i Slagelse intet havde gjort ved hans punkt.
Bent:                 Bent oplyste at nu var ”TDC” digerne færdigmeldt og at arbejdet ser fint ud.
                           Bent påtog sig at kontakte Tryg vedr. Sikkerhedsveste.
Niels Erik:         Niels Erik oplyste at han havde forsøgt at følge op på kommunen men at det gik meget trægt. Det drejer sig bl.a. omkring hvordan bestyrelsen skal forholde sig vedr. det væltede træ på Hesselbjergvej 25.
                           Niels Erik oplyste omkostningen til vognmand m.m. på ca. Dkk 120.000 skal dækkes af pumpelaget.
 
Add 2                Anette gennemgik regnskabet som blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen indstiller til en forhøjelse af bidrag med 50% således at der kan oparbejdes en kapital til uforudsete udgifter.  

 
 
 
Action punkter fra mødet
                           Niels Erik kontakter kommune for at aftale omkring oplagring af grus samt dæning af udlæg fra stormfloden (vognmand og GSC).
                           Niels Erik kontakter kommunen vedrørende hvordan vi håndterer sager hvor enkelte lodsejere ikke vil renholde deres matrikel op til kanalen.
                           Niels Erik får taget kopi af nøgle til Pumpehuset samt får indkøbt 5 skovle hos XL-byg.
                           Bent kontakter Tryg for at se om de vil sponsorere sikkerheds veste.
                           Tommy undersøger om muligheden for at få EU tilskud til sikring af Reersø.
                           Mikael kontakter Niras for at følge op på hvornår vi kan forvente et nyt oplæg.