NYT fra Reersø Pumpelag

Med henvisning til vedtægter for Reersø pumpelag § 5, stk. 6;

6.     Digerne må ikke, bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse.

gør pumpelagets bestyrelse opmærksom på, at bænk og fliser opsat på diget for enden af Vindekrogsvej er opsat ulovligt og der straks skal fjernes.

Fjernes bænk og fliser ikke inden den 21. juni 2024 foranlediges dette gjort ved pumpelagets foranstaltning.

Reersø pumpelag den 10. juni 2024