juni 2024

Indkaldelse Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 17. august kl. 10:00 på Reersø kro.

Dagsorden Punkt 1 – Valg af dirigent Punkt 2 – Valg af stemmetællere: Punkt 3 – Formanden beretning: Punkt 4 – Godkendelse af regnskab: Punkt 5 – Godkendelse af budget: Punkt 6 – Indkomne forslag: Punkt 7 – Valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen for landbrugerne Kim Christens – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Henrik …

Indkaldelse Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 17. august kl. 10:00 på Reersø kro. Læs mere »

NYT fra Reersø Pumpelag

Med henvisning til vedtægter for Reersø pumpelag § 5, stk. 6; 6.     Digerne må ikke, bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse. gør pumpelagets bestyrelse opmærksom på, at bænk …

NYT fra Reersø Pumpelag Læs mere »