Nyheder

Indkaldelse Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 17. august kl. 10:00 på Reersø kro.

Dagsorden Punkt 1 – Valg af dirigent Punkt 2 – Valg af stemmetællere: Punkt 3 – Formanden beretning: Punkt 4 – Godkendelse af regnskab: Punkt 5 – Godkendelse af budget: Punkt 6 – Indkomne forslag: Punkt 7 – Valg til bestyrelsen: På valg til bestyrelsen for landbrugerne Kim Christens – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. Henrik …

Indkaldelse Reersø Pumpelags generalforsamling lørdag den 17. august kl. 10:00 på Reersø kro. Læs mere »

NYT fra Reersø Pumpelag

Med henvisning til vedtægter for Reersø pumpelag § 5, stk. 6; 6.     Digerne må ikke, bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lagets bestyrelse. gør pumpelagets bestyrelse opmærksom på, at bænk …

NYT fra Reersø Pumpelag Læs mere »

Vær opmærksom på høj vandstand fra d. 22.-23. dec 2023

Der kommer forhøjet vandstigning på Reersø. Vi forventer, en vandstigning mellem 1,35-1,40, hvilket vil betyde, at Reersøvejen vil være oversvømmet fra kl. 8-23 fredag. Det er eget ansvar at køre igennem. Det lokale beredskab kører rundt på øen og ser efter væltet træer og digebrud. Vi opfordrer til, at man holder sig orienteret på DMI …

Vær opmærksom på høj vandstand fra d. 22.-23. dec 2023 Læs mere »